2019-06-13
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert - Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów mienia komunalnego gminy Szczurowa

Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 13 czerwca 2019 godz. 9.15

Zadanie:  Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów mienia komunalnego gminy Szczurowa

1.Komisja w składzie:

Teresa Sznajder    – Przewodnicząca  Komisji
Halina  Święch       -  Sekretarz
Michał Czesak     -  Członek

2.Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę odpowiednio dla każdej części pełnienia funkcji inspektora nadzoru:

Część

Nazwa obiektu dla którego będzie wykonywana dokumentacja w danej części

Zamawiający przeznaczył kwotę na wykonanie zamówienia

1

Dokumentacja - parking usytuowany na działce nr 1024 i 1023/1 w  m.  Szczurowa

25 000

2

Dokumentacja - przedszkole w m. Strzelce Małe

80 000

3

Dokumentacja - remiza  OSP Strzelce Małe

8 000

4

Dokumentacja - rozbiórka budynku w m. Wrzępia

2 000

5

Dokumentacja - rozbiórka budynku w m. Niedzieliska

2 000

6

Dokumentacja - Rozbudowa szkoły podstawowej w Strzelcach Wielkich

100 000

7

Dokumentacja - Siłownia zewnętrzna Niedzieliska

4 500

8

Dokumentacja  - Remont drogi  Zaborów za cmentarzem na działce nr 1290

2 000

3.Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert:

Część 1  - Dokumentacja - parking usytuowany na działce nr 1024 i 1023/1 w  m.  Szczurowa

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Okres gwarancji i rękojmi

1

Pracownia Projektowa Hydrobetam sp. z o.o

Ul. B. Komorowskiego 1/14

30-106 Kraków.

33 210,00

48

2

Biuro Projektowe ARCHI-PLAN

Marcin Chryczyk

Ul. Lubańskie 19

34-452 Ochotnica Dolna

8 000,00

48

Część 2 -  Dokumentacja - przedszkole w m. Strzelce Małe

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Okres gwarancji i rękojmi

1

C+HOaR Aleksandra Wachnicka

Paweł Wachnicki s.c.

Ul. Sowińskiego 24

70-236 Szczecin

114 205,50

48

2

NANA PROJECT sp. z o.o.

Ul. Krakowska 47/15

33-100 Tarnów

78 720,00

48

3

 INSTAL-TECH Marcin Marzec

Ul. Nowohucka 92A/15

30-726 Kraków

109 470,00

48

4

Biuro Projektowe ARCHI-PLAN

Marcin Chryczyk

Ul. Lubańskie 19

34-452 Ochotnica Dolna

29 900,00

48

Część 3 -  Dokumentacja - remiza  OSP Strzelce Małe

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Okres gwarancji i rękojmi

1

Pracownia Projektowa Hydrobetam sp. z o.o

Ul. B. Komorowskiego 1/14

30-106 Kraków.

20 049,00

48

2

NANA PROJECT sp. z o.o.

Ul. Krakowska 47/15

33-100 Tarnów

26 900,00

48

3

Biuro Projektowe ARCHI-PLAN

Marcin Chryczyk

Ul. Lubańskie 19

34-452 Ochotnica Dolna

10 000,00

48

4

TREGER Projektowanie Konstrukcji Budowlanych Nadzory, Przeglądy

Arkadiusz Kłapa

Ul. Nowy Świat 6

32-020 Wieliczka

14 760,00

48

Część 4  - Dokumentacja - rozbiórka budynku w m. Wrzępia

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Okres gwarancji i rękojmi

1

PP-I  ARKABUD Artur Mach

Wrzępia 95

32-822 Strzelce Wielkie

2 500,00

48

2

Pracownia Projektowa Hydrobetam sp. z o.o

Ul. B. Komorowskiego 1/14

30-106 Kraków.

4 858,50

48

3

NANA PROJECT sp. z o.o.

Ul. Krakowska 47/15

33-100 Tarnów

31 980,00

48

4

INSTAL-TECH Marcin Marzec

Ul. Nowohucka 92A/15

30-726 Kraków

18 450,00

48

5

Biuro Projektowe ARCHI-PLAN

Marcin Chryczyk

Ul. Lubańskie 19

34-452 Ochotnica Dolna

5 000,00

48

6

KoMARS Pracownia Konstrukcji Budowlanych Marcin Słowik

39-312 Janowic 42

1 400,00

48

7

TREGER Projektowanie Konstrukcji Budowlanych Nadzory, Przeglądy

Arkadiusz Kłapa

Ul. Nowy Świat 6

32-020 Wieliczka

2 829,00

48

Część 5  - Dokumentacja - rozbiórka budynku w m. Niedzieliska

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Okres gwarancji i rękojmi

1

PP-I  ARKABUD Artur Mach

Wrzępia 95

32-822 Strzelce Wielkie

2 500,00

48

2

Pracownia Projektowa Hydrobetam sp. z o.o

Ul. B. Komorowskiego 1/14

30-106 Kraków.

6 765,00

48

3

NANA PROJECT sp. z o.o.

Ul. Krakowska 47/15

33-100 Tarnów

31 980,00

48

4

INSTAL-TECH Marcin Marzec

Ul. Nowohucka 92A/15

30-726 Kraków

18 450,00

48

5

Biuro Projektowe ARCHI-PLAN

Marcin Chryczyk

Ul. Lubańskie 19

34-452 Ochotnica Dolna

4 000,00

48

6

KoMARS Pracownia Konstrukcji Budowlanych Marcin Słowik

39-312 Janowic 42

1 400,00

48

7

TREGER Projektowanie Konstrukcji Budowlanych Nadzory, Przeglądy

Arkadiusz Kłapa

Ul. Nowy Świat 6

32-020 Wieliczka

2 829,00

48

Część 6  - Dokumentacja - Rozbudowa szkoły podstawowej w Strzelcach Wielkich

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Okres gwarancji i rękojmi

1

PP-I  ARKABUD Artur Mach

Wrzępia 95

32-822 Strzelce Wielkie

147 477,00

48

2

C+HOaR Aleksandra Wachnicka Paweł Wachnicki s.c.

Ul. Sowińskiego 24

70-236 Szczecin

178 780,50

48

3

NANA PROJECT sp. z o.o.

Ul. Krakowska 47/15

33-100 Tarnów

89 790,00

48

4

INSTAL-TECH Marcin Marzec

Ul. Nowohucka 92A/15

30-726 Kraków

79 950,00

48

5

Biuro Projektowe ARCHI-PLAN

Marcin Chryczyk

Ul. Lubańskie 19

34-452 Ochotnica Dolna

55 000,00

48

6

SSC ARCHTEKCI SP. z o.o.

Ul. Gajowa 3

32-082 Bolechowice

92 250,00

48

7

PRACOWNIA PROJEKTOWA PIK s.c.

Anna i Maciej Pindurowie

Ul. Szeroka 24

44-240 Żory

68 621,70

48

Część 7 -   Dokumentacja - Siłownia zewnętrzna Niedzieliska

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Okres gwarancji i rękojmi

1

PP-I  ARKABUD Artur Mach

Wrzępia 95

32-822 Strzelce Wielkie

3 700,00

48

2

GREENLAB Architektura Krajobrazu

Ul. Zamoyska 2/7

22-437 Łabunie

6 900,00

48

3

Land Art. Projekt s.c.

Magdalena Feil-Bereta, Damian Mytych

Ul. Zacisze 7/8

31-156 Kraków

4 490,00

48

4

Pracownia Projektowa Hydrobetam sp. z o.o

Ul. B. Komorowskiego 1/14

30-106 Kraków.

20 910,00

12

5

NANA PROJECT sp. z o.o.

Ul. Krakowska 47/15

33-100 Tarnów

22 140,00

48

6

Biuro Projektowe ARCHI-PLAN

Marcin Chryczyk

Ul. Lubańskie 19

34-452 Ochotnica Dolna

3 000,00

48

7

Outside Stidiu Projektowe Natalia Paja

Ul. Irydiona 4/2

20-624 Lublin

3 490,00

48

Część 8 -  Dokumentacja  - Remont drogi  Zaborów za cmentarzem na działce nr 1290

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Okres gwarancji i rękojmi

1

Biuro Projektowe ARCHI-PLAN

Marcin Chryczyk

Ul. Lubańskie 19

34-452 Ochotnica Dolna

2 500,00

48

2

Firma Projektowo-Usługowa  PRODROM  sc

Julita Dratwa, Stanisław Dratwa

Ul. Cesarski Gościniec 2

Okocim

1 350,00

48

 

W związku z pominięciem w raporcie prawidłowo złożonej oferty dla cz. nr 8,  poniżej raport we właściwym brzmieniu.

Szczurowa19.06.2019 r.
 
Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 13 czerwca 2019 godz. 9.15
 
Zadanie:  Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów mienia komunalnego gminy Szczurowa
 
1. Komisja w składzie:
Teresa Sznajder- Przewodnicząca  Komisji
Halina  Święch- Sekretarz
Michał Czesak- Członek
 
2. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę odpowiednio dla każdej części pełnienia funkcji inspektora nadzoru:
 
Część
Nazwa obiektu dla którego będzie wykonywana dokumentacja w danej części
Zamawiający przeznaczył kwotę na wykonanie zamówienia
1
Dokumentacja - parking usytuowany na działce nr 1024 i 1023/1 w  m.  Szczurowa
25 000
2
Dokumentacja - przedszkole w m. Strzelce Małe
80 000
3
Dokumentacja - remiza  OSP Strzelce Małe
8 000
4
Dokumentacja - rozbiórka budynku w m. Wrzępia
2 000
5
Dokumentacja - rozbiórka budynku w m. Niedzieliska
2 000
6
Dokumentacja - Rozbudowa szkoły podstawowej w Strzelcach Wielkich
100 000
7
Dokumentacja - Siłownia zewnętrzna Niedzieliska
4 500
8
Dokumentacja  - Remont drogi  Zaborów za cmentarzem na działce nr 1290
2 000
 
3. Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert:
 
Część 1- Dokumentacja- parking usytuowany na działce nr 1024 i 1023/1 w  m. Szczurowa
 
lp
Nazwa Wykonawcy
Cena  w zł.
 Okres gwarancji i rękojmi
1
Pracownia Projektowa Hydrobetam sp. z o.o
Ul. B. Komorowskiego 1/14
30-106 Kraków.
33 210,00
48
2
Biuro Projektowe ARCHI-PLAN
Marcin Chryczyk
Ul. Lubańskie 19
34-452 Ochotnica Dolna
8 000,00
48
 
Część 2-  Dokumentacja- przedszkole w m. Strzelce Małe
 
lp
Nazwa Wykonawcy
Cena  w zł.
 Okres gwarancji i rękojmi
1
C+HOaR Aleksandra Wachnicka
Paweł Wachnicki s.c.
Ul. Sowińskiego 24
70-236 Szczecin
114 205,50
48
2
NANA PROJECT sp. z o.o.
Ul. Krakowska 47/15
33-100 Tarnów
78 720,00
48
3
INSTAL-TECH Marcin Marzec
Ul. Nowohucka 92A/15
30-726 Kraków
109 470,00
48
4
Biuro Projektowe ARCHI-PLAN
Marcin Chryczyk
Ul. Lubańskie 19
34-452 Ochotnica Dolna
29 900,00
48
 
Część 3-  Dokumentacja- remiza  OSP Strzelce Małe
 
lp
Nazwa Wykonawcy
Cena  w zł.
 Okres gwarancji i rękojmi
1
Pracownia Projektowa Hydrobetam sp. z o.o
Ul. B. Komorowskiego 1/14
30-106 Kraków.
20 049,00
48
2
NANA PROJECT sp. z o.o.
Ul. Krakowska 47/15
33-100 Tarnów
26 900,00
48
3
Biuro Projektowe ARCHI-PLAN
Marcin Chryczyk
Ul. Lubańskie 19
34-452 Ochotnica Dolna
10 000,00
48
4
TREGER Projektowanie Konstrukcji Budowlanych Nadzory, Przeglądy
Arkadiusz Kłapa
Ul. Nowy Świat 6
32-020 Wieliczka
14 760,00
48
 
Część 4- Dokumentacja- rozbiórka budynku w m. Wrzępia
 
lp
Nazwa Wykonawcy
Cena  w zł.
 Okres gwarancji i rękojmi
1
PP-I  ARKABUD Artur Mach
Wrzępia 95
32-822 Strzelce Wielkie
2 500,00
48
2
Pracownia Projektowa Hydrobetam sp. z o.o
Ul. B. Komorowskiego 1/14
30-106 Kraków.
4 858,50
48
3
NANA PROJECT sp. z o.o.
Ul. Krakowska 47/15
33-100 Tarnów
31 980,00
48
4
INSTAL-TECH Marcin Marzec
Ul. Nowohucka 92A/15
30-726 Kraków
18 450,00
48
5
Biuro Projektowe ARCHI-PLAN
Marcin Chryczyk
Ul. Lubańskie 19
34-452 Ochotnica Dolna
5 000,00
48
6
KoMARS Pracownia Konstrukcji Budowlanych Marcin Słowik
39-312 Janowic 42
1 400,00
48
7
TREGER Projektowanie Konstrukcji Budowlanych Nadzory, Przeglądy
Arkadiusz Kłapa
Ul. Nowy Świat 6
32-020 Wieliczka
2 829,00
48
 
Część 5- Dokumentacja- rozbiórka budynku w m. Niedzieliska
 
lp
Nazwa Wykonawcy
Cena  w zł.
 Okres gwarancji i rękojmi
1
PP-I  ARKABUD Artur Mach
Wrzępia 95
32-822 Strzelce Wielkie
2 500,00
48
2
Pracownia Projektowa Hydrobetam sp. z o.o
Ul. B. Komorowskiego 1/14
30-106 Kraków.
6 765,00
48
3
NANA PROJECT sp. z o.o.
Ul. Krakowska 47/15
33-100 Tarnów
31 980,00
48
4
INSTAL-TECH Marcin Marzec
Ul. Nowohucka 92A/15
30-726 Kraków
18 450,00
48
5
Biuro Projektowe ARCHI-PLAN
Marcin Chryczyk
Ul. Lubańskie 19
34-452 Ochotnica Dolna
4 000,00
48
6
KoMARS Pracownia Konstrukcji Budowlanych Marcin Słowik
39-312 Janowic 42
1 400,00
48
7
TREGER Projektowanie Konstrukcji Budowlanych Nadzory, Przeglądy
Arkadiusz Kłapa
Ul. Nowy Świat 6
32-020 Wieliczka
2 829,00
48
 
Część 6- Dokumentacja- Rozbudowa szkoły podstawowej w Strzelcach Wielkich
 
lp
Nazwa Wykonawcy
Cena  w zł.
 Okres gwarancji i rękojmi
1
PP-I  ARKABUD Artur Mach
Wrzępia 95
32-822 Strzelce Wielkie
147 477,00
48
2
C+HOaR Aleksandra Wachnicka Paweł Wachnicki s.c.
Ul. Sowińskiego 24
70-236 Szczecin
178 780,50
48
3
NANA PROJECT sp. z o.o.
Ul. Krakowska 47/15
33-100 Tarnów
89 790,00
48
4
INSTAL-TECH Marcin Marzec
Ul. Nowohucka 92A/15
30-726 Kraków
79 950,00
48
5
Biuro Projektowe ARCHI-PLAN
Marcin Chryczyk
Ul. Lubańskie 19
34-452 Ochotnica Dolna
55 000,00
48
6
SSC ARCHTEKCI SP. z o.o.
Ul. Gajowa 3
32-082 Bolechowice
92 250,00
48
7
PRACOWNIA PROJEKTOWA PIK s.c.
Anna i Maciej Pindurowie
Ul. Szeroka 24
44-240 Żory
68 621,70
48
 
Część 7-   Dokumentacja- Siłownia zewnętrzna Niedzieliska
 
lp
Nazwa Wykonawcy
Cena  w zł.
 Okres gwarancji i rękojmi
1
PP-I  ARKABUD Artur Mach
Wrzępia 95
32-822 Strzelce Wielkie
3 700,00
48
2
GREENLAB Architektura Krajobrazu
Ul. Zamoyska 2/7
22-437 Łabunie
6 900,00
48
3
Land Art. Projekt s.c.
Magdalena Feil-Bereta, Damian Mytych
Ul. Zacisze 7/8
31-156 Kraków
4 490,00
48
4
Pracownia Projektowa Hydrobetam sp. z o.o
Ul. B. Komorowskiego 1/14
30-106 Kraków
20 910,00
12
5
NANA PROJECT sp. z o.o.
Ul. Krakowska 47/15
33-100 Tarnów
22 140,00
48
6
Biuro Projektowe ARCHI-PLAN
Marcin Chryczyk
Ul. Lubańskie 19
34-452 Ochotnica Dolna
3 000,00
48
7
Outside Stidiu Projektowe Natalia Paja
Ul. Irydiona 4/2
20-624 Lublin
3 490,00
48
 
Część 8-  Dokumentacja- Remont drogi Zaborów za cmentarzem na działce nr 1290
 
lp
Nazwa Wykonawcy
Cena  w zł.
 Okres gwarancji i rękojmi
1
Biuro Projektowe ARCHI-PLAN
Marcin Chryczyk
Ul. Lubańskie 19
34-452 Ochotnica Dolna
2 500,00
48
2
Firma Projektowo-Usługowa  PRODROM  sc
Julita Dratwa, Stanisław Dratwa
Ul. Cesarski Gościniec 2
Okocim
1 350,00
48
3
Pracownia Projektowa Hydrobetam sp. z o.o
Ul. B. Komorowskiego 1/14
30-106 Kraków
6 027,00
12
UG Szczurowa