2019-05-21
Zamówienia publiczne / ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 26.04.2019r na zakup sprzętu AGD realizowanego przez Gminę Szczurowa w ramach projektu pn. „Poprawa infrastruktury przestrzennej poprzez zakup wyposażenia kuchennego do Domów Ludowych na terenie Gminy Szczurowa” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Urząd Gminy Szczurowa unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 26.04.2019r w części wg załącznika
nr 1 do zapytania ofertowego „Zakup sprzętu AGD – część III”

Uzasadnienie

Zamawiający informuje, że we wskazanym w Zapytaniu Ofertowym terminie  do zamawiającego na część III wpłynęło 8 ofert cenowych. W wyniku analizy przedmiotowych ofert Zamawiający postanowił unieważnić postepowanie. Powodem unieważnienia postępowania jest wycofanie się oferentów:

1.      Swisspol Ltd Sp. z o.o. ul. Wilcza 27     50-429 Wrocław

2.      PHU"BMS" sp. j.    Z. Bielecki 82-500 Kwidzyn ul. Staszica 22

3.      Firma Handlowa ROLCHEM    Słowik Tadeusz  32-813 Uście Solne

4.      UNIGASTRO Barbara Puć Międzyleska 6c   50-514 Wrocław

5.      DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o. ul. K. Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno

z  podpisania umowy.

Na przedmiotową część zostanie rozpisanie nowe postepowanie.

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na ww. zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą e-mailową

UG Szczurowa