2019-05-15
Zamówienia publiczne / WYNIKI POTĘPOWANIA - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

ZP -271.14.2019                                                                                                Szczurowa – 15.05.2019

Dot.  postępowanie pn: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

1.  Wybrano oferty odpowiednio dla każdej z części złożone przez następujących Wykonawców:

a)  Cz. I Rewitalizacja DL w Kopaczach Wielkich  – w branży ogólnobudowlanej: 

KoMARS Pracownia Konstrukcji Budowlanych
Marcin Słowik

39-312 Janowic 42 

b)  Cz. II Rewitalizacja DL w Kopaczach Wielkich  – w branży elektrycznej: 

Łukasz Grudzień
Ul. Włoszyn 3A
32-820 Szczurowa 

c)  Cz.III Rewitalizacja DL w Kopaczach Wielkich  - w branży  instalacyjnej:

Firma Handlowo-Usługowa MARPOL
Tomasz Kargol
Ul. Rynek Szczepanowski 10
32-823 Szczepanów 

d)  Cz. IV Rozbudowa budynku OSP w Kwikowie - w branży  instalacyjnej :

Firma Handlowo-Usługowa MARPOL
Tomasz Kargol
Ul. Rynek Szczepanowski 10
32-823 Szczepanów

Oferty wybrane  zawierają najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.    

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. W postępowaniu nie  odrzucono żadnej oferty.

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Część 1  - Rewitalizacja DL w Kopaczach Wielkich  – w branży ogólnobudowlanej: 

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł./ ilość pkt.

 Czas reakcji w godz. ./ ilość pkt.

1

ARKABUD Artur Mach

Wrzępia 95

32-822 Strzelce Wielkie

5 900,00

 

30,50 pkt.

2

 

40 pkt.

Łączna ilość punktów: 70,50

2

KoMARS Pracownia Konstrukcji Budowlanych

Marcin Słowik

39-312 Janowic 42

2 999,00

 

 

60 pkt.

2

 

 

40 pkt.

Łączna ilość punktów: 100

 Część 2  - Rewitalizacja DL w Kopaczach Wielkich  – w branży elektrycznej

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł. ./ ilość pkt.

 Czas reakcji w godz. ./ ilość pkt.

1

Łukasz Grudzień

Ul. Włoszyn 3A

32-820 Szczurowa

1 600,00

 

60 pkt.

2

 

40 pkt.

Łączna ilość punktów: 100

 Część 3 - Rewitalizacja DL w Kopaczach Wielkich  - w branży  instalacyjnej

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł. ./ ilość pkt.

 Czas reakcji w godz. ./ ilość pkt.

1

Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego Robert Raczyński

Ul. Spokojna 3

32-800 Brzesko

4 305,00

 

 

48,78 pkt.

2

 

 

40 pkt.

Łączna ilość punktów: 88,78

2

Firma Handlowo-Usługowa MARPOL

Tomasz Kargol

Ul. Rynek Szczepanowski 10

32-823 Szczepanów

3 500,00

 

 

60 pkt.

2

 

 

40 pkt.

Łączna ilość punktów: 100

 Część 4  - Rozbudowa budynku OSP w Kwikowie– w branży instalacyjnej

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł. ./ ilość pkt.

 Czas reakcji w godz. ./ ilość pkt.

1

Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego Robert Raczyński

Ul. Spokojna 3

32-800 Brzesko

3 813,00

 

 

28,32 pkt.

2

 

 

40 pkt.

Łączna ilość punktów: 68,32

2

Firma Handlowo-Usługowa MARPOL

Tomasz Kargol

Ul. Rynek Szczepanowski 10

32-823 Szczepanów

1 800,00

 

 

60 pkt.

2

 

 

40 pkt.

Łączna ilość punktów: 100

Z Wykonawcami  wyłonionymi w postępowaniu  zostaną podpisane umowy w dniu 21.05.2019 r.

W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z P. Haliną Święch.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.

UG Szczurowa