2019-05-13
Zamówienia publiczne / Protokół z dnia 9.05.2019r z otwarcia ofert - zakup i dostawę sprzętu AGD

Protokół z dnia 9.05.2019r z otwarcia ofert, które wpłynęły na zapytanie ofertowe
 na zakup i dostawę sprzętu AGD w ramach realizowanego zadania
 pn.: „Poprawa infrastruktury przestrzennej poprzez zakup wyposażenia kuchennego
do Domów Ludowych  na terenie Gminy Szczurowa”.

W sesji otwarcia uczestniczyła ze strony zamawiającego  Stanisława Giza, która stwierdziła:

Na część I   wpłynęło  8 ofert
Na część II wpłynęło 9 ofert
Na część III wpłynęło 8 ofert

Nazwa oferenta

Część  I

Część II

Część III

Biuro Inżynieryjne Martex
 Marcin Puźniak  Gorzeszów 19,
58-405 Krzeszów

0,00

32 276,43

39 853,23

DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o.
ul. K. Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno

33 850,00

30 430,00

37 710,00

INVEST HORECA BISTRO
Mariusz Gajdos
ul. Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy Sącz

31 284,03

0,00

0,00

Centrum SEDNO     Sp. z o.o.                          ul. Niepodległości                 75-252 Koszalin

 

47 970,00

31 365,00

48 954,00

Firma Handlowa ROLCHEM    Słowik Tadeusz  32-813 Uście Solne

 

30 930,00

28 990,00

35 174,00

Swisspol Ltd Sp. z o.o. ul. Wilcza 27                    50-429 Wrocław

 

45 608,02

30 939,45

32 987,77

PHU"BMS" sp. j.    Z. Bielecki 82-500 Kwidzyn ul. Staszica 22

 

45 123,16

26 301,25

33 674,55

GOGA Grażyna Staszewska ul. Podłużna 28 03-290 Warszawa

 

51 660,00

17 220,00

60 270,00

PH PRO-HAND S.c. M.M. Tomasionek 41-219 Sosnowiec ul. Wieczorka 2A/107

 

0,00

25 746,36

0,00

UNIGASTRO Barbara Puć Międzyleska 6c
 50-514 Wrocław

 

43 665,00

29 028,00

36 346,50

Po zapoznaniu się z ofertami  zostały  wybrane  najkorzystniejsze na poszczególne części :

 
Na Część  I -   Firma Handlowa ROLCHEM Słowik Tadeusz  32-813 Uście Solne    30 930,00 zł

Na Część II – PH PRO-HAND S.c. M.M. Tomasionek 41-219 Sosnowiec ul. Wieczorka 2A/107-  25 746,36 zł

Najkorzystniejsza  oferta na Część  II –  17220,00 złożona została przez GOGA Grażyna Staszewska
ul. Podłużna 28, 03-290 Warszawa. W związku z niska ceną zamawiający wezwał oferenta do złożenia wyjaśnień, który w odpowiedzi  złożył oświadczenie, że formularz cenowy zawiera błędy i zamówienie po takiej cenie nie jest możliwe do zrealizowania.

 Na Część III – Swisspol Ltd Sp. z  o.o. ul. Wilcza 27,  50-429 Wrocław – 32 987,77 zł.

UG Szczurowa