2019-05-10
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

                               Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 09 maja 2019 godz. 9.15

Zadanie:  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

1.Komisja w składzie:

Teresa Sznajder    – Przewodnicząca  Komisji

Halina  Święch       -  Sekretarz

Michał Czesak     -  Członek

2.Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę odpowiednio dla każdej części pełnienia funkcji inspektora nadzoru:

1.                 1. Rewitalizacja DL w Kopaczach Wielkich  – w branży ogólnobudowlanej  - 10 000,00

  1. Rewitalizacja DL w Kopaczach Wielkich  – w branży elektrycznej = 1 500,00
  2. Rewitalizacja DL w Kopaczach Wielkich  - w branży  instalacyjnej – 2 500,00
  3. Rozbudowa budynku OSP w Kwikowie - w branży  instalacyjnej  - 1 500,00

3.Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert:

Część 1  - Rewitalizacja DL w Kopaczach Wielkich  – w branży ogólnobudowlanej 

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Czas reakcji w godz.

1

ARKABUD Artur Mach

Wrzępia 95

32-822 Strzelce Wielkie

5 900,00

2

2

KoMARS Pracownia Konstrukcji Budowlanych

Marcin Słowik

39-312 Janowic 42

2 999,00

2

 

Część 2  - Rewitalizacja DL w Kopaczach Wielkich  – w branży elektrycznej

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Czas reakcji w godz.

1

Łukasz Grudzień

Ul. Włoszyn 3A

32-820 Szczurowa

1 600,00

2

 

Część 3 - Rewitalizacja DL w Kopaczach Wielkich  - w branży  instalacyjnej

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Czas reakcji w godz.

1

Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego Robert Raczyński

Ul. Spokojna 3

32-800 Brzesko

4 305,00

2

2

Firma Handlowo-Usługowa MARPOL

Tomasz Kargol

Ul. Rynek Szczepanowski 10

32-823 Szczepanów

3 500,00

2

 

Część 4  - Rozbudowa budynku OSP w Kwikowie– w branży instalacyjnej

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Czas reakcji w godz.

1

Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego Robert Raczyński

Ul. Spokojna 3

32-800 Brzesko

3 813,00

2

2

Firma Handlowo-Usługowa MARPOL

Tomasz Kargol

Ul. Rynek Szczepanowski 10

32-823 Szczepanów

1 800,00

2

 

 

4.Termin wykonania zamówienia,   oraz warunki płatności ustalono w SIWZ i ogłoszeniu są obligatoryjne i  wymagalne. 

 

 

UG Szczurowa