2019-04-30
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Rozbudowa budynku OSP w Kwikowie

ZP -271.13.2019                                                                                              Szczurowa – 30.04.2019

Dot.  postępowanie pn: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Rozbudowa budynku OSP w Kwikowie

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu: 

1. Wybrano oferty złożone przez Wykonawców:

Część 1 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Rozbudowa budynku OSP w Kwikowie – w branży ogólnobudowlanej:

ARKABUD Artur Mach
Wrzępia 95
32-822 Strzelce Wielkie 

Część 2 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Rozbudowa budynku OSP w Kwikowie – w branży elektrycznej:

Łukasz Grudzień
Ul. Włoszyn 3A
32-820 Szczurowa 

Oferty w/w wykonawców  zawiera  najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.                                                     

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy. 

3. W   postępowaniu odrzucono ofertę wykonawcy:

PROVIA Wojciech Kłosowicz
33-100 Tarnów
Ul. Paderewskiego 3C/19 

Uzasadnienie: Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za łączną kwotę:19 680,00 zł dla wszystkich części zamówienia bez wydzielenia wartości dla poszczególnych części. W związku z faktem, iż w postępowaniu dopuszczono składanie ofert częściowych, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 6 pzp, ofertę częściową należy rozumieć jako ofertę przewidującą  wykonanie części zamówienia.

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 i 2 pzp – oferta jest niezgodna z ustawą, a jej treść nie odpowiada treści SIWZ.    

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Część 1  - Rozbudowa budynku OSP w Kwikowie– w branży ogólnobudowlanej

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł./ pkt

 Czas reakcji w godz./ pkt

1

ARKABUD Artur Mach
Wrzępia 95
32-822 Strzelce Wielkie

3 500,00

60 pkt

2

40 pkt

 

2

ARKADIS sp. z o.o. M3 Sp.k.
38-120 Czudec
Ul. Słoneczna 47

19 046,23

11,03 pkt

2

40 pkt

Łącznie punktów: 60

3

KoMARS Pracownia Konstrukcji Budowlanych
Marcin Słowik
39-312 Janowiec 42

5 691,00 

36,90 pkt

1

40 pkt

Łącznie punktów: 76,90

4

Andrzej Szczypior
Oględów 26
28-200 Staszów

7 000,00

30 pkt

2

40 pkt

Łącznie punktów: 70

5

PROSTA PROJEKT
Ul. Hauke Bosaka 1/209
25-217 Kielce

7 257,00

 

28,94 pkt

2

 

40 pkt

Łącznie punktów: 68,94

6

Nadzory i Projekty Budowlane
Kazimierz Kołodziej
Ul. Bitwy pod Monte Cassino 12 B
33-100 Tarnów

17 500,00

12 pkt

2

40 pkt

Łącznie punktów: 62

 

Część 2 Rozbudowa budynku OSP w Kwikowie– w branży elektrycznej

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł./pkt

 Czas reakcji w godz./pkt

1

Łukasz Grudzień
Ul. Włoszyn 3A
32-820 Szczurowa

4 100,00

60 pkt

2

40 pkt

Łącznie punktów: 100

2

ARKADIS sp. z o.o. M3 Sp.k.
38-120 Czudec
Ul. Słoneczna 47

13 393,43 

18,86 pkt

2 

40 pkt

Łącznie punktów: 58,86

3

PROSTA PROJEKT
Ul. Hauke Bosaka 1/209
25-217 Kielce

4 920,00 

50 pkt

2 

40 pkt

Łącznie punktów: 90

5. W części 3  pn. Rozbudowa budynku OSP w Kwikowie– w branży instalacyjnej postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie: oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla tej części.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 pzp

Z Wykonawcami  wyłonionymi  w postępowaniu  zostaną podpisane umowy w dniu 13.05.2019 r.

W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z P. Haliną Święch.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.

UG Szczurowa