2019-04-29
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Rewitalizacja terenu wokół dworku w Strzelcach Wielkich

WYNIKI   POSTĘPOWANIA

ZP -271.12.2019                                                                                          Szczurowa – 29.04.2019

 

Dot.  postępowanie pn: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Rewitalizacja terenu wokół dworku w Strzelcach Wielkich                  

        Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:


1.             Wybrano oferty złożone przez Wykonawców:

 

Część 1 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Rewitalizacja terenu wokół dworku w Strzelcach Wielkich – w branży ogólnobudowlanej

ARKABUD Artur Mach

Wrzępia 95

32-822 Strzelce Wielkie

 

Część 2 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Rewitalizacja terenu wokół dworku w Strzelcach Wielkich – w branży elektrycznej

Łukasz Grudzień

Ul. Włoszyn 3A

32-820 Szczurowa

 

Część 3 -  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Rewitalizacja terenu wokół dworku w Strzelcach Wielkich - w branży  dendrologicznej

Tomasz Klich

38-200 Jasło

Ul. Kopernika 6/27

 

Oferty w/w wykonawców  zawiera  najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.

                                                     

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

3. W   postępowaniu nie odrzucono żadnej  oferty:

 

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

Część 1 - Rewitalizacja terenu wokół dworku w Strzelcach Wielkich – w branży ogólnobudowlanej

lp

 

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł./pkt

 Czas reakcji w godz./pkt

1

ARKABUD Artur Mach

Wrzępia 95, 32-822 Strzelce Wielkie

8 000,00

60

2

40

Łącznie punkty: 100

3

ARKADIS sp. z o.o. M3 Sp.k.

38-120 Czudec

Ul. Słoneczna 47

20 706,29

 

23,18

2

 

40

Łącznie punkty: 63,18

 

Część 2 - Rewitalizacja terenu wokół dworku w Strzelcach Wielkich – w branży elektrycznej

lp

 

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł./pkt

 Czas reakcji w godz./pkt

1

Łukasz Grudzień

Ul. Włoszyn 3A, 32-820 Szczurowa

3 500,00

60

2

40

Łącznie punkty: 100

2

ARKADIS sp. z o.o. M3 Sp.k.

38-120 Czudec

Ul. Słoneczna 47

15 962,58

 

13,16

2

 

40

Łącznie punkty: 43,16

 

Część 3 -  Rewitalizacja terenu wokół dworku w Strzelcach Wielkich - w branży  dendrologicznej

lp

 

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł./pkt

 Czas reakcji w godz./pkt

1

Tomasz Klich

38-200 Jasło

Ul. Kopernika 6/27

7 000,00

 

60

2

 

40

Łącznie punkty: 100

2

FOR ECO Pracownia Projektowa

Ul. Grzegórzecka104/50

31-559 Kraków

8 437,00

 

49,78

2

 

40

Łącznie punkty: 89,78

 

 

Z Wykonawcą wyłonionym  w postępowaniu  zostaną podpisane umowy w dniu 10.05.2019 r.

W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z P. Haliną Święch.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.  

 

UG Szczurowa