2019-04-25
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 25 kwietnia 2019 godz. 9.15 - Rewitalizacja DL w Kopaczach Wielkich

Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 25 kwietnia 2019 godz. 9.15

Zadanie: Rewitalizacja DL w Kopaczach Wielkich

  1. Komisja w składzie:

Teresa Sznajder   - Przewodnicząca  Komisji
Halina  Święch      -  Sekretarz
Michał Czesak      -  Członek

     2.   Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę: 920 000 zł

  1. Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert:

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Okres gwarancji
i rękojmi  w m-cach

1

Zakład Remontowo-Budowlany Lucyna Wygoda
Krzeczów 410
32-700 Bochnia

990 951,43

84

2

Firma Ogólnobudowlana  BIL-BUD Dariusz Bilski
33-114 Rzuchowa 74A

936 444,57

72

  1. Termin wykonania zamówienia,  oraz warunki płatności ustalono w SIWZ i ogłoszeniu są obligatoryjne i  wymagalne.
UG Szczurowa