2019-04-24
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 24 kwietnia 2019 godz. 9.15 - Rozbudowa budynku OSP w Kwikowie

Zadanie:  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego -  Rozbudowa budynku OSP w Kwikowie

1.Komisja w składzie:

Teresa Sznajder    – Przewodnicząca  Komisji
Halina  Święch       -  Sekretarz
Michał Czesak     -  Członek

2.Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę odpowiednio dla każdej części pełnienia funkcji inspektora nadzoru:

1) Rozbudowa budynku OSP w Kwikowie– w branży ogólnobudowlanej – 15 000,00zł
2) Rozbudowa budynku OSP w Kwikowie – w branży elektrycznej – 2 700,00zł
3) Rozbudowa budynku OSP w Kwikowie- w branży  instalacyjnej – 1 000,00zł

3.Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert:

Część 1

Rozbudowa budynku OSP w Kwikowie– w branży ogólnobudowlanej

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Czas reakcji w godz.

1

ARKABUD Artur Mach

Wrzępia 95

32-822 Strzelce Wielkie

3 500,00

2

2

ARKADIS sp. z o.o. M3 Sp.k.

38-120 Czudec

Ul. Słoneczna 47

19 046,23

2

3

KoMARS Pracownia Konstrukcji Budowlanych

Marcin Słowik

39-312 Janowic 42

5 691,00

1

4

Andrzej Szczypior

Oględów 26

28-200 Staszów

7 000,00

2

5

PROSTA PROJEKT

Ul. Hauke Bosaka 1/209

25-217 Kielce

7 257,00

2

6

Nadzory i projekty Budowlane

Kazimierz Kołodziej

Ul. Bitwy pod Monte Cassino 12 B

17 500,00

2

 

Część 2

Rozbudowa budynku OSP w Kwikowie– w branży elektrycznej

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Czas reakcji w godz.

1

Łukasz Grudzień

Ul. Włoszyn 3A

32-820 Szczurowa

4 100,00

2

2

ARKADIS sp. z o.o. M3 Sp.k.

38-120 Czudec

Ul. Słoneczna 47

13 393,43

2

3

PROSTA PROJEKT

Ul. Hauke Bosaka 1/209

25-217 Kielce

4 920,00

2

Część 3

Rozbudowa budynku OSP w Kwikowie– w branży instalacyjnej

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Czas reakcji w godz.

1

AG INŻYNIERIA Artur Golonka

Kwików 45

32-821 Zaborów

7 800,00

2

2

ARKADIS sp. z o.o. M3 Sp.k.

38-120 Czudec

Ul. Słoneczna 47

13 393,43

2

3

PROSTA PROJEKT

Ul. Hauke Bosaka 1/209

25-217 Kielce

9 717,00

2

Wykonawca:  PROVIA Wojciech Kłosowicz, 33-100 Tarnów, Ul. Paderewskiego 3C/19 złożył ofertę na wszystkie części postępowania w łącznej kwocie  19 680,00 zł, bez wskazania wartości dla poszczególnych części, czas reakcji inspektora nadzoru 2 godz.

4.Termin wykonania zamówienia,   oraz warunki płatności ustalono w SIWZ i ogłoszeniu są obligatoryjne i  wymagalne. 

UG Szczurowa