2019-04-23
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 23 kwietnia 2019 godz. 9.15 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Zadanie:  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego: Rewitalizacja terenu wokół dworku w Strzelcach Wielkich

1.Komisja w składzie:

Teresa Sznajder    – Przewodnicząca  Komisji
Halina  Święch       -  Sekretarz
Patrycja Świerad     -  Członek

2.Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę odpowiednio dla każdej części pełnienia funkcji inspektora nadzoru:

1)Rewitalizacja terenu wokół dworku w Strzelcach Wielkich – w branży ogólnobudowlanej – 10 000,00zł

2)Rewitalizacja terenu wokół dworku w Strzelcach Wielkich – w branży elektrycznej – 3 500,00zł

3)Rewitalizacja terenu wokół dworku w Strzelcach Wielkich - w branży  dendrologicznej – 4 500,00zł

3.Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert:

Część 1 - Rewitalizacja terenu wokół dworku w Strzelcach Wielkich – w branży ogólnobudowlanej

lp

 

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Czas reakcji w godz.

1

ARKABUD Artur Mach
Wrzępia 95, 32-822 Strzelce Wielkie

8 000,00

2

3

ARKADIS sp. z o.o. M3 Sp.k.
38-120 Czudec
Ul. Słoneczna 47

20 706,29

2

Część 2 - Rewitalizacja terenu wokół dworku w Strzelcach Wielkich – w branży elektrycznej

lp

 

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Czas reakcji w godz.

1

Łukasz Grudzień
Ul. Włoszyn 3A, 32-820 Szczurowa

3 500,00

2

2

ARKADIS sp. z o.o. M3 Sp.k.
38-120 Czudec
Ul. Słoneczna 47

15 962,58

2

Część 3 -  Rewitalizacja terenu wokół dworku w Strzelcach Wielkich - w branży  dendrologicznej

lp

 

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Czas reakcji w godz.

1

Tomasz Klich
38-200 Jasło
Ul. Kopernika 6/27

7 000,00

2

2

FOR ECO Pracownia Projektowa
Ul. Grzegórzecka104/50
31-559 Kraków

8 437,00

2

4.Termin wykonania zamówienia,   oraz warunki płatności ustalono w SIWZ i ogłoszeniu są obligatoryjne i  wymagalne. 

UG Szczurowa