2019-04-15
Zamówienia publiczne / Rozbudowa budynku OSP w Kwikowie - Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 15 kwietnia 2019 godz. 9.15

Zadanie: Rozbudowa budynku OSP w Kwikowie

1.     Komisja w składzie:

Teresa Sznajder   - Przewodnicząca  Komisji
Halina  Święch      -  Sekretarz
Patrycja Świerad      -  Członek 

2.   Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę: 998 000 zł 

3.     Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert: 

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

Okres gwarancji
i rękojmi  w m-cach

1

TARTAK TIMBER LTD
Paweł Ducinowski
32-825 Borzęcin 586B

1 050 068,11

84

2

PB IMBUD
Jerzy i Jarosław Gajdosz SJ
Ul. Okrężna 4
33-100 Tarnów

999 525,47

84

3

FHU EL-BUD Leszek Wójcik
32-825 Borzęcin 589 F

906 795,05

84

4

FB ERGBUD
Krzysztof Żak
Ul. Kusocińskiego 5
32-800 Brzesko

1 096 576,57

84

5

FB Termo-Bud
Tadeusz Jasiński
Cieniawa 241
33-333 Ptaszkowa

959 727,08

84

6

FRB Marcin Miśkowiec
Ul. Lwowska 149
32-820 Szczurowa

1 126 000,00

84

7

FO BIL-BUD Dariusz Bilski
33-114 Rzuchowa 74A

1 020 514,80

84

4.     Termin wykonania zamówienia,  oraz warunki płatności ustalono w SIWZ i ogłoszeniu są obligatoryjne i  wymagalne. 

Szczurowa: 15.04.2019

 

UG Szczurowa