2019-04-02
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA - Rewitalizacja terenu wokół dworku w Strzelcach Wielkich

ZP -271.7.2019                                                                                                                    Szczurowa – 02.04.2019

Dot.  postępowanie pn: Rewitalizacja terenu wokół dworku w Strzelcach Wielkich

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

1.                 Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

TARTAK TIMBER LTD
Paweł Ducinowski
32-825 Borzęcin 586 B

Oferta w/w wykonawcy  zawiera  najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. W   postępowaniu odrzucono ofertę wykonawcy:

Firma STAR
Ul. Warszawska 87
33-240 Żabno

Uzasadnienie: oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny polegający na zastosowaniu przez wykonawcę niewłaściwej stawki podatku VAT  dla robót związanych z pielęgnacją zieleni. Wykonawca zastosował stawkę Vat w wysokości 23%, natomiast prace związane z  wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych drzew opodatkowane są stawką 8-mio procentową.

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 6 prawa zamówień publicznych

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

lp

 

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł./

pkt

 Okres gwarancji

i rękojmi  w m-cach / pkt

1

Firma STAR

Ul. Warszawska 87

33-240 Żabno

 

1 321 114,98

 

60

Oferta odrzucona

2

TARTAK TIMBER LTD

Paweł Ducinowski

32-825 Borzęcin 586 B

 

856 457,52

60 pkt.

 

84

40 pkt.

Razem punkty: 100 pkt.

3

PUH EDER Wąs Wiesław

Strzelce Wielkie 55A

32-822 Strzelce Wielkie

 

934 079,26

55,01 pkt.

 

84

40 pkt.

Razem punkty: 95,01 pkt.

4

FHU EL-BUD Leszek Wójcik

32-825 Borzęcin 589 F

898 375,53

57,2 pkt.

72

34,28 pkt.

Razem punkty: 91,48 pkt.

5

ZU Krzysztof Krupa

32-822 Strzelce Wielkie

1 252 521,41

41,02 pkt.

84

40 pkt.

Razem punkty: 81,02 pkt.

Z Wykonawcą wyłonionym  w postępowaniu  zostaną podpisane umowy w dniu 09.04.2019 r.

W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z P. Haliną Święch.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.

UG Szczurowa