2019-03-28
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 28 marca 2019 godz. 9.15 - Pełnienie funkcji inspektora

Zadanie: : Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Remont w Zaborowie

1.Komisja w składzie:

Teresa Sznajder    – Przewodnicząca  Komisji
Halina  Święch       -  Sekretarz
Michał Czesak     -  Członek

2.Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę odpowiednio dla każdej części pełnienia funkcji inspektora nadzoru:

  1. Remont Domu Ludowego w Zaborowie – w branży elektrycznej – 1 000,00 zł
  2. Remont Domu Ludowego w Zaborowie – w branży instalacyjnej – 1 500,00 zł
  3. Remont Domu Ludowego w Zaborowie - w branży ogólno budowlanej – 4 300,00 zł

3.Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert:

Część 1 - Remont Domu Ludowego w Zaborowie – w branży ogólno budowlanej

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Czas reakcji w godz.

1

TRBudownictwo Tomasz Rybak
Włostowice 44 A
32-130 Koszyce

6 890,00

2

2

ARKABUD Artur Mach
Wrzępia 95, 32-822 Strzelce Wielkie

2 500,00

2

3

Usługi Budowlane M-DR  Daniel Rugała
Ul. Wydrzyńska 30 
25-331 Kielce

3 000,00

1

4

Specjalistyczne  Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT 
Ul. Kielecka 37
26-020 Chmielnik

3 813,00

2

5

KoMARS Pracownia Konstrukcji Budowlanych Marcin Słowik
Janowiec 42
39-312 Janowiec

2 145,00

1

Część 2 - Remont Domu Ludowego w Zaborowie – w branży elektrycznej

lp

 

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Czas reakcji w godz.

1

Łukasz Grudzień
Ul. Włoszyn 3A, 32-820 Szczurowa

1 700,00

2

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
BUD TERMEL
Piotr Skóra
Ul. Styczyńskiego 2/5
44-100 Gliwice

4 797,00

6

3

Specjalistyczne  Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT 
Ul. Kielecka 37
26-020 Chmielnik

4 305,00

2

Część 3 -  Remont Domu Ludowego w Zaborowie – w branży instalacyjnej

lp

 

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł.

 Czas reakcji w godz.

1

Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego Robert Raczyński

Ul. Spokojna 3

32-800 Brzesko

3 690,00

2

2

Specjalistyczne  Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT 

Ul. Kielecka 37

26-020 Chmielnik

4 305,00

2

4.Termin wykonania zamówienia,  oraz warunki płatności ustalono w SIWZ i ogłoszeniu są obligatoryjne i  wymagalne. 

UG Szczurowa