2019-03-25
Zamówienia publiczne / Remont Domu Ludowego w Zaborowie - WYNIKI POSTĘPOWANIA

ZP -271.5.2019                                                                                                                    Szczurowa – 25.03.2019

Dot.  postępowanie pn: Remont Domu Ludowego w Zaborowie

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

1.                 Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

M-Bud Monika Duda
33-152 Pogórska Wola 37C 

Oferta w/w wykonawcy  zawiera  najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. W   postępowaniu nie   odrzucono żadnej  oferty.

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

lp

 

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł./pkt.

Okres gwarancji i rękojmi  w

m-cach / pkt.

1

Firma Ogólnobudowlana BIL-BUD
Dariusz Bilski
33-114 Rzuchowa 74A

323 930,86

 53,39 pkt

84

40 pkt.

Razem punkty: 93,39

2

Marcin Miśkowiec Firma Remontowa Budowlana
Ul. Lwowska 149
32-820 Szczurowa


291 510,58

 59,32 pkt.

 84

40 pkt.

Razem punkty: 99,32

3

M-Bud Monika Duda
33-152 Pogórska Wola 37C

288 234,53
60 pkt

84

40 pkt.

Razem punkty: 100

 Z Wykonawcą wyłonionym  w postępowaniu  zostaną podpisane umowy w dniu 02.04.2019 r.

W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z P. Haliną Święch.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.

UG Szczurowa