2019-03-13
Zamówienia publiczne / Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - Wyniki postępowania

ZP -271.6.2019                                                                                                 Szczurowa – 13.03.2019

Dot.  postępowanie pn: Pełnienie funkcji  inspektora nadzoru inwestorskiego

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

1.      Wybrano oferty złożone przez Wykonawców odpowiednio dla każdej części:

Część 1 - Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w m. Niedzieliska – w branży ogólnobudowlanej

ARKABUD Artur Mach
Wrzępia 95
32-822 Strzelce Wielkie 

Część 2 - Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w m. Niedzieliska – w branży elektrycznej

Łukasz Grudzień
Ul. Włoszyn 3A
32-820 Szczurowa

Część 3 -  Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w m. Wola Przemykowska w branży ogólnobudowlanej

ARKABUD Artur Mach
Wrzępia 95
32-822 Strzelce Wielkie 

Część 4 - Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w m. Wola Przemykowska w branży elektrycznej

Łukasz Grudzień
Ul. Włoszyn 3A
32-820 Szczurowa 

Oferty w/w wykonawców  zawierają  najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy.

3.W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

4.Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Część 1 - Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w m. Niedzieliska – w branży ogólnobudowlanej

 

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł./
pkt

 Czas reakcji w godz./
pkt

1

ARKABUD Artur Mach

Wrzępia 95, 32-822 Strzelce Wielkie

2 900,00

60 pkt

2

40 pkt

Łączna ilość punktów: 100

2

Andrzej Szczypior

Oględów 26, 28-200 Staszów

7 900,00

22,02 pkt

2

40 pkt

Łączna ilość punktów: 62,02

3

OPPIDUM Nadzory Budowlane

Marcin Osikowicz

Ul. Józefa Wybickiego, 31-261 Kraków

14 500,00

 

12 pkt

2

 

40 pkt

Łączna ilość punktów:52

 Część 2 - Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w m. Niedzieliska – w branży elektrycznej

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł./
pkt

 Czas reakcji w godz./
pkt

1

Łukasz Grudzień

Ul. Włoszyn 3A, 32-820 Szczurowa

1 415,00

60 pkt

2

40 pkt

Łączna ilość punktów:100

Część 3 -  Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w m. Wola Przemykowska w branży ogólnobudowlanej

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł./
pkt

 Czas reakcji w godz./
pkt

1

ARKABUD Artur Mach

Wrzępia 95, 32-822 Strzelce Wielkie

5 300,00

60 pkt

2

40 pkt

Łączna ilość punktów: 100

2

OPPIDUM Nadzory Budowlane

Marcin Osikowicz

Ul. Józefa Wybickiego, 31-261 Kraków

19 200,00

 

16,56 pkt

2

 

40 pkt

Łączna ilość punktów: 56,56

3

Andrzej Szczypior

Oględów 26, 28-200 Staszów

8 000,00

39,75 pkt

2

40 pkt

Łączna ilość punktów: 79,75

 Część 4 - Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w m. Wola Przemykowska w branży elektrycznej

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł./
pkt

 Czas reakcji w godz./
pkt

1

Łukasz Grudzień

Ul. Włoszyn 3A, 32-820 Szczurowa

3 340,00

60 pkt

2 

40 pkt

Łączna ilość punktów: 100

Z Wykonawcami  wyłonionymi w postępowaniu  zostaną podpisane umowy w dniu 19.03.2019 r.

W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z P. Haliną Święch.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.

UG Szczurowa