2018-11-29
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 29 listopada 2018r. godz. 9.15

Zadanie:  „Zagospodarowanie terenu dla potrzeb osiedla w m. Szczurowa – budowa  dróg wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudowa zjazdów z drogi gminnej nr 251008K na budowane drogi wewnętrzne” .

Komisja w składzie:

Teresa Sznajder   –   Przewodnicząca  Komisji
Halina  Święch -  Sekretarz
Maria Kania   -    Członek 

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę:  –   146 991,00 zł  

Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert:

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Cena

Okres gwarancji i rękojmi

1

PPUH DREW-METAL Bartłomiej Głuchowski.
Mikułowice 119 , 28-100 Busko – Zdrój

 171 966,05 zł

 84 m-ce

 

2.

 Usługi Remontowo – Budowlane .
Janusz Ducinowski
Waryś 360 32-825 Borzęcin

173 229,56zł

 36 m-cy

3.

 Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe FILAR  32-700 Bochnia ul. Dębcza 65

 272 817,28zł

 72 m-ce

4.

 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
„EDER” Wąs Wiesław .
32-822 Strzelce Wielkie 55 A

178 505,89zł

84 m-ce

5.

Zespół Usługowy Krzysztof Krupa .
32-822 Strzelce Wielkie 44

149 722,97

84 m-ce

 

UG Szczurowa