2018-11-27
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 27 listopada 2018r. godz. 9.15

Zadanie:  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Szczurowa  w sezonie 2018/2019 –  południowo - wschodnia część gminy

Komisja w składzie:

Teresa Sznajder   –   Przewodnicząca  Komisji
Halina  Święch -  Sekretarz
Maria Kania   -    Członek 

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę:  –   150 000,00 zł

Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert:

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Cena jed. akcji dróg wszystkich kolejności

Czas reakcji

1

Klaudia Stąsiek
Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe
Ul. Lwowska 102
32-820 Szczurowa

 

6 075,00

 

0,5 h

 

UG Szczurowa