2018-11-06
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 06 listopada 2018r. godz. 9.15 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Szczurowa w sezonie 2018/2019

Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 06 listopada   2018r. godz. 9.15

 

Zadanie:  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Szczurowa  w sezonie 2018/2019

 

Części zamówienia:

I część  –   Zimowe  utrzymanie  dróg  północno -zachodniej części gminy

II część  - Zimowe  utrzymanie  dróg  południowo - wschodniej części gminy

III część  - Zimowe zwalczanie śliskości

 

Komisja w składzie:

Teresa Sznajder   –   Przewodnicząca  Komisji

Halina  Święch -  Sekretarz

Maria Kania   -    Członek

 

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę:

I część  –   150 000,00 zł

II część  –  150 000,00 zł

III część  – 200 000,00 zł

 

Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert: cześć I  Zimowe  utrzymanie  dróg  północno – zachodniej części gminy:

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Cena jed. akcji wszystkich odcinków

Czas reakcji

1

Zespół Usługowy Krzysztof Krupa

32-822 Strzelce Wielkie 44

9 883,08

0,5 h

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo –Handlowe „EDER” Wąs Wiesław

32-822 Strzelce Wielkie 55A

6 897,15

0,5 h

 

 

Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert: cześć II  Zimowe  utrzymanie  dróg  południowo-wschodniej części gminy:

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Cena jed. akcji wszystkich odcinków

Czas reakcji

1

Klaudia Stąsiek

Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe

Ul. Lwowska 102

32-820 Szczurowa

6 075,00

0,15 h

 

 

Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert: cześć III  Zimowe zwalczanie śliskości:

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Cena jed. akcji wszystkich odcinków

Czas reakcji

1

Zespół Usługowy  Krzysztof  Krupa

32-822 Strzelce Wielkie 44

7 227,36

0,5 h

 

 

 

UG Szczurowa