2018-10-17
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

ZP -271.16.2018                                                                                             Szczurowa – 17.10.201

Dot.  postępowanie pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczurowa

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione

Uzasadnienie: zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę  713 000 zł., natomiast oferta z najniższą ceną  opiewa na kwotę 1 555 524 zł. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia posiadanych środków do wysokości wskazanej w ofercie.

Podstawa prawna: art. 93, ust. 1, pkt. 4 prawa zamówień publicznych.

UG Szczurowa