2018-10-15
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 15 października 2018 godz. 9.15

Zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczurowa

1. Komisja w składzie:

  • Teresa Sznajder - Przewodnicząca  Komisji
  • Krystyna Gibała- Sekretarz
  • Angelika Woda- Członek

2. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę: 713 000,00 zł

3.     3. Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert:

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Cena całkowita/
miesięczna zł

Ilość odbiorów odpadów wielkogabarytowych

Ilość akcji edukacyjno-informacyjnych

 

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI”
Mieczysław Jakubowski
Ul. Nad Drwiną 33
30-841 Kraków

 

1 991 070,72

165 922,56

 

 

2


 

2

 

2

Conteko Sp. z o. o.
ul. Woleńska 15
33-130 Radłów

1 555 524,00

 129 627,00

4

2

 

3

FCC Polska Sp. z o. o.
ul. Lecha 10
41-800 Zabrze

2 221 266,24

 185 105,52

2

1

4.     Termin wykonania zamówienia, oraz warunki płatności ustalono w SIWZ i ogłoszeniu są obligatoryjne i  wymagalne. 

UG Szczurowa