2018-09-12
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 12 września 2018r. godz. 9.15

Zadanie: Remont drogi dojazdowej  do pól Szczurowa - Lizawki

 Komisja w składzie:

  • Maria Kania    – Przewodniczący   Komisji
  • Halina  Święch     -  Sekretarz
  • Krzysztof Brzeziński       -   Członek

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę:  60 000,00 zł

Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji i rękojmi

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe” BRATKO” Brukarstwo i Budownictwo Jerzy Seremet
Ul. Kolejowa 133
33-130 Radłów

91 450,50

 

84 m-ce

2.

Firma Usługowa „TURACZY” Stanisław, Marek, Łukasz Turaczy
Spółka Jawna  
32-820 Szczurowa ul. Krakowska  129

68 392,92

84 m-ce

 3.

ZESPÓŁ USŁUGOWY  Krzysztof  Krupa  
32-822 Strzelce Wielkie 44

 

59 904,21

 

 

84 m-ce

UG Szczurowa