2018-08-31
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Szczurowa

WYNIKI POSTĘPOWANIA

ZP-271.14.2018

Szczurowa, 31.08.2018r.

Dot. postępowania pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Szczurowa”.
 
Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie: zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 730 000 zł, natomiast oferta z najniższą ceną opiewa na kwotę 1 036 140 zł. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia posiadanych środków do wysokości wskazanej w ofercie. 
 
Podstawa prawna: art. 93, ust. 1, pkt. 4 prawa zamówień publicznych.

 

UG Szczurowa