2018-08-31
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 31 sierpnia 2018 godz. 9:15
Zadanie: Konserwacja polichromii na stropie dworu w m. Szczurowa
 
1. Komisja w składzie:
Teresa Sznajder- Przewodnicząca Komisji
Halina Święch- Sekretarz
Krystyna Gibała- Członek
 
2. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę: 62 000
 
3. Zestawienie ofert otwartych na sesji otwarcia ofert:
 
 Lp.
 
Nazwa Wykonawcy
 Cena 
  Okres rękojmi i gwarancji
 1.
 SECCO Krzysztof Opiłło
 ul. Obozowa 45 F/10
 30-383 Kraków
49 857,66
84

4. Termin wykonania zamówienia, oraz warunki płatności ustalono w SIWZ i ogłoszeniu są obligatoryjne i wymagalne.  

Szczurowa, 31.08.2018r.

 

UG Szczurowa