2018-08-31
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 31 sierpnia 2018 godz. 9:15
Zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Szczurowa
 
1. Komisja w składzie:
Teresa Sznajder- Przewodnicząca Komisji
Halina Święch- Sekretarz
Krystyna Gibała- Członek
 
2. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę: 730 000
 
3. Zestawienie ofert otwartych na sesji otwarcia ofert:
 
 Lp.
 
Nazwa Wykonawcy
Cena 
 Ilość odbioru
 odpadów   wielkogabarytowych
 Ilość akcji edukacyjnych
 1.
 CONTEKO sp. z o.o.
 Radłów
ul. Woleńska 15
1 036 140
4
2

4. Termin wykonania zamówienia, oraz warunki płatności ustalono w SIWZ i ogłoszeniu są obligatoryjne i wymagalne.  

Szczurowa, 31.08.2018r.
UG Szczurowa