2018-07-12
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA - Dostawa i wdrożenie technologii TIK w Szkołach Gminy Szczurowa

 

WYNIKI  POSTĘPOWANIA

ZP -271.8.2018                                                                                             Szczurowa – 12.07.2018

Dot.  postępowanie pn: „Dostawa i wdrożenie technologii TIK w Szkołach Gminy Szczurowa”  w ramach projektu Kompetencje przyszłości - rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa.

 

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że  w przedmiotowym postępowaniu:

1. Odrzucono oferty wykonawców:

a) FHU HORYZONT Krzysztof Lech

Ul. 11 Listopada 21

38-300 Gorlice

W ofercie występują następujące niezgodności w stosunku do SIWZ:

Pozycja w ofercie

Wymaganie SIWZ

Model zaproponowany

Uzasadnienie

Przenośny komputer dla ucznia z oprogramowaniem

Wykonawca winien przedstawić nazwę producenta i model oferowanego sprzętu i oprogramowania w poszczególnych jego rodzajach dla każdego elementu składającego się na produkt, tj. dla laptopów należy wskazać nazwę oprogramowania zabezpieczającego oraz systemów operacyjnych i programów biurowych.

 

Brak wskazanych systemów operacyjnych oraz oprogramowania zabezpieczającego

 

Przenośny komputer dla nauczyciela  wraz z oprogramowaniem

 

Wykonawca winien przedstawić nazwę producenta i model oferowanego sprzętu i oprogramowania w poszczególnych jego rodzajach dla każdego elementu składającego się na produkt, tj. dla laptopów należy wskazać nazwę oprogramowania zabezpieczającego oraz systemów operacyjnych i programów biurowych.

 

Brak wskazanych systemów operacyjnych oraz oprogramowania zabezpieczającego

 

Serwer z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi

Wykonawca winien przedstawić nazwę producenta i model oferowanego sprzętu i oprogramowania w poszczególnych jego rodzajach dla każdego elementu składającego się na produkt, tj. dla laptopów należy wskazać nazwę oprogramowania zabezpieczającego oraz systemów operacyjnych i programów biurowych.

 

Brak wskazanego monitora do serwera i systemu operacyjnego z licencjami dostępowymi

 

Punkty dostępowe

2.4Ghz oraz 5GHz nie mniejsza niż 26 dBm

Ubiquiti UAP-AC-LR

Maksymalna moc 24 dBm w częstotliwości 2.4 GHz i 22 dBm w 5GHz zgodnie z informacjami

podanymi w karcie katalogowej

Klimatyzator

Pobór mocy, chłodzenie (kW):
Maksymalnie 2 kW

 

Pobór mocy, grzanie (kW): 
Maksymalnie 2 kW

Gree Lomo Luxury GWH18QD

Pobór mocy, chłodzenie (kW): Maksymalnie 2,5 kW

Pobór mocy, grzanie (kW):  Maksymalnie 2,6 kW

Podstawa prawna: art. 89, ust. 1 pkt. 2 ustawy  prawo zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści  SIWZ

b) SUN TAR sp. z o.o.

Ul. Boy Żeleńskiego 5B

33-100 Tarnów

W ofercie występują następujące niezgodności w stosunku do SIWZ:

Pozycja w ofercie

Wymaganie SIWZ

Model zaproponowany

Uzasadnienie

Przenośny komputer dla ucznia z oprogramowaniem

Wykonawca winien przedstawić nazwę producenta i model oferowanego sprzętu i oprogramowania w poszczególnych jego rodzajach dla każdego elementu składającego się na produkt, tj. dla laptopów należy wskazać nazwę oprogramowania zabezpieczającego oraz systemów operacyjnych i programów biurowych.

 

Brak wskazanych systemów operacyjnych oraz oprogramowania zabezpieczającego do laptopów

 

Przenośny komputer dla nauczyciela  wraz z oprogramowaniem

 

Wykonawca winien przedstawić nazwę producenta i model oferowanego sprzętu i oprogramowania w poszczególnych jego rodzajach dla każdego elementu składającego się na produkt, tj. dla laptopów należy wskazać nazwę oprogramowania zabezpieczającego oraz systemów operacyjnych i programów biurowych.

 

Brak wskazanych systemów operacyjnych oraz oprogramowania zabezpieczającego do laptopów

 

Serwer z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi

Wykonawca winien przedstawić nazwę producenta i model oferowanego sprzętu i oprogramowania w poszczególnych jego rodzajach dla każdego elementu składającego się na produkt, tj. dla laptopów należy wskazać nazwę oprogramowania zabezpieczającego oraz systemów operacyjnych i programów biurowych.

 

Brak wskazanego monitora do serwera i systemu operacyjnego z licencjami dostępowymi

 

Serwer z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi

3 złącza PCI-E 3.0, w tym minimum 2 złącza PCI-E x8.

Actina Solar 102 S7

Serwer posiada zgodnie z oświadczeniem producenta:
Złącza PCI-E

1x PCI-E 3.0 x8 (x16 slot)

1x PCI-E 3.0 x4 (x8 slot)

1x PCI-E 3.0 x1 

Serwer z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi

Typ procesora:
Zaprojektowany do pracy w serwerach, osiągający w teście PassMark Performance Test, wynik CPU Mark, co najmniej 9500 pkt (na dzień nie wcześniej niż 1.06.2018)  według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net lub www.passmark.com. Do oferty należy załączyć model procesora oraz wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik.

 

Z załączonych do oferty wydruków nie wynika jaki procesor jest oferowany w serwerze

Punkty dostępowe

2.4Ghz oraz 5GHz nie mniejsza niż 26 dBm

Ubiquiti UniFi UAP AC PRO Mesh

Maksymalna moc 22 dBm w częstotliwości 2.4 GHz i 22 dBm w 5GHz zgodnie z informacjami

podanymi w karcie katalogowej

Klimatyzator

Pobór mocy, chłodzenie (kW):
Maksymalnie 2 kW

 

Pobór mocy, grzanie (kW): 
Maksymalnie 2 kW

Gree GWH18UC

Pobór mocy, chłodzenie (kW): Maksymalnie 2,05 kW

 

Pobór mocy, grzanie (kW):  Maksymalnie 2,4 kW

Podstawa prawna: art. 89, ust. 1 pkt. 2 ustawy  prawo zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści  SIWZ.

c) PRZP Systemy Informacyjne

Ul. Kilińskiego 6

28-230 Połaniec

W ofercie występują następujące niezgodności w stosunku do SIWZ:

Pozycja w ofercie

Wymaganie w SIWZ

Model zaproponowany

Uzasadnienie

Przenośny komputer dla nauczyciela  wraz z oprogramowaniem

Procesor:

Klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście PassMark Performance Test, wynik CPU Mark, co najmniej 3950 pkt (na dzień nie wcześniej niż 1.06.2018) według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net lub www.passmark.com. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik.

Intel Core i3-7100U @ 2.40 GHz

Z załączonego wydruku wynika, iż procesor osiąga wynik 3554 pkt

Serwer z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi

3 złącza PCI-E 3.0, w tym minimum 2 złącza PCI-E x8.

Actina Solar E102 S7

Serwer posiada zgodnie z oświadczeniem producenta: Złącza PCI-E 1x PCI-E 3.0 x8 (x16 slot) 1x PCI-E 3.0 x4 (x8 slot) 1x PCI-E 3.0 x1 

Punkty dostępowe

2.4Ghz oraz 5GHz nie mniejsza niż 26 dBm

HP Aruba IAP-207

Maksymalna moc 17 dBm w częstotliwości 2.4 GHz i 17 dBm w 5GHz zgodnie z informacjami

podanymi w karcie katalogowej

Klimatyzator

Pobór mocy, chłodzenie (kW): Maksymalnie 2 kW

 

Pobór mocy, grzanie (kW): 
Maksymalnie 2 kW

Gree GWH18UC

Pobór mocy, chłodzenie (kW): Maksymalnie 2,05 kW

 Pobór mocy, grzanie (kW):  Maksymalnie 2,4 kW

Podstawa prawna: art. 89, ust. 1 pkt. 2 ustawy  prawo zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści  SIWZ.

d) MAXTO Sp z o.o S.K.A
Ul. Willowa 87
32-085 Modlniczka 

W ofercie występują następujące niezgodności w stosunku do SIWZ:

Pozycja w ofercie

Wymaganie w SIWZ

Model zaproponowany

Uzasadnienie

 

 

 

 Klimatyzator

Pobór mocy, chłodzenie (kW): Maksymalnie 2 kW

 

Pobór mocy, grzanie (kW):  Maksymalnie 2 kW


COP 3,4

GREE, Change 5,3kW, GWH18KG-K3

Pobór mocy, chłodzenie (kW): Maksymalnie 2,65 kW

Pobór mocy, grzanie (kW):  Maksymalnie 2,65 kW

 

COP 3,2

Podstawa prawna: art. 89, ust. 1 pkt. 2 ustawy  prawo zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści  SIWZ.

2. W związku z tym, że nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, unieważniono postępowanie. Podstawa prawna art. 93 ust 1 pkt 1 -  ustawy prawo zamówień publicznych.

UG Szczurowa