2018-07-06
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA-Remont drogi dojazdowej do pól Dołęga – Kopaniny

 WYNIKI  POSTĘPOWANIA

ZP -271.7.2018                                                                                                Szczurowa – 06.07.2018

 Dot.  postępowania pn: Remont drogi dojazdowej do pól Dołęga – Kopaniny

 Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

1. Została wybrana  oferta   złożona  przez Wykonawcę: 

„KWARC” Bohdan Głuchowski

Mikułowice 119

28-100 Busko Zdrój

Oferta zawierają najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.

 2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy.

 3. W postępowaniu nie odrzucono oferty żadnego wykonawcy.

 4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

Ilość

punktów

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

/pkt

Okres gwarancji i  rękojmi

/pkt

 

100

KWARC” Bohdan Głuchowski

Mikułowice 119

28-100 Busko Zdrój

206 701,50 zł

 

60pkt

84 m-ce

 

40 pkt

 

82,68

ZESPÓŁ USŁUGOWY  Krzysztof  Krupa

32-822 Strzelce Wielkie 44

290 575,36 zł

 

42,68 pkt

84 m-ce

 

40 pkt

85,08

Przedsiębiorstwo   Usługowo Handlowe „EDER” Wąs Wiesław

32-822 Strzelce Wielkie  55 A

275 090,24 z ł

 

45,08

84 m-ce

 

40 pkt

           Z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu  zostanie podpisana umowa w dniu 13.07.2018 r.

W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z P. Marią Kania.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.

 

UG Szczurowa