2018-07-03
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 03 lipca 2018 godz. 9.15 - Dostawa i wdrożenie technologii TIK w Szkołach Gminy Szczurowa

Zadanie: „Dostawa i wdrożenie technologii TIK w Szkołach Gminy Szczurowa” w ramach projektu Kompetencje przyszłości - rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa

Komisja w składzie:

Teresa Sznajder    – Przewodnicząca  Komisji
Halina  Święch      -  Sekretarz
Krzysztof Solak     -   Członek 

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę:  684 250 zł 

Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert: 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena 

 Okres gwarancji i rękojmi 

1

FHU HORYZONT Krzysztof Lech
Ul. 11 Listopada 21
38-300 Gorlice

585 079,12

36

2

MAXTO Sp z o.o
Ul. Willowa 87
32-085 Modlniczka 

668 787,25

36

3

SUN TAR sp. z o.o.
Ul. Boy Żeleńskiego 5B
33-100 Tarnów

650 899,16

36

4

PRZP Systemy Informacyjne
Ul. Kilińskiego 6
28-230 Połaniec

606 321,19

36

Termin wykonania zamówienia,  oraz warunki płatności ustalono w SIWZ i ogłoszeniu są obligatoryjne i  wymagalne. 

UG Szczurowa