2018-06-25
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 25 czerwca 2018 godz. 9.15

Zadanie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Komisja w składzie:

Teresa Sznajder    – Przewodniczący   Komisji
Halina  Święch      -  Sekretarz
Michał Czesak    -   Członek 

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę: 

I   część;  Budowa infrastruktury obsługi podróżnych:   Strzelce Wielkie  – część III -  2 000 zł 

II  część;  Budowa infrastruktury obsługi podróżnych: Wrzępia – część V - 1 700 zł 

III część;  Budowa infrastruktury obsługi podróżnych: Górka – część VI - 2 200 zł 

IV część;  Remont, przebudowa i rozbudowa boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią w układzie boiska wielofunkcyjnego z piłkochwytami w miejscowości Strzelce Wielkie, 7 500 zł 

V  część;  Remont drogi dojazdowej do pól Dołęga – Kopaniny: - 3 500 zł  

Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert:

I   część;  Budowa infrastruktury obsługi podróżnych:   Strzelce Wielkie  – część III


II  część;  Budowa infrastruktury obsługi podróżnych: Wrzępia – część V

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena  W PLN

Czas reakcji w godzinach  

1

ARKABUD Artur Mach
Wrzępia 95
32-822 Strzelce Wielkie

 1 300

 

 1

2

Zdzisław Materna
Ul. Karosek 46
32-700 Bochnia

 1 350

 2

3

Andrzej Szczypior
Oględów 26
28-200 Staszów

4 200

 2

 III część;  Budowa infrastruktury obsługi podróżnych: Górka – część VI

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena W PLN

Czas reakcji w godzinach  

1

ARKABUD Artur Mach
Wrzępia 95
32-822 Strzelce Wielkie

 1 800

 1

2

Zdzisław Materna
Ul. Karosek 46
32-700 Bochnia

 1 950

 2

3

Andrzej Szczypior
Oględów 26
28-200 Staszów

 4 200

 2

 IV część;  Remont, przebudowa i rozbudowa boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią w układzie boiska wielofunkcyjnego z piłkochwytami w miejscowości Strzelce Wielkie.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena  W PLN

Czas reakcji w godzinach  

1

ARKABUD Artur Mach
Wrzępia 95
32-822 Strzelce Wielkie

 6 000

1

2

Zdzisław Materna
Ul. Karosek 46
32-700 Bochnia

 6 100

2

3

Andrzej Szczypior
Oględów 26
28-200 Staszów

 1 200

 2

 V  część;  Remont drogi dojazdowej do pól Dołęga – Kopaniny

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena  W PLN

Czas reakcji w godzinach  

1

Zdzisław Materna
Ul. Karosek 46
32-700 Bochnia

 3 510

2

2

Andrzej Szczypior
Oględów 26
28-200 Staszów

 1 200

 2

3

Tomasz Nowakowski
Ul. Cienista  61/22
31-831 Kraków

2 351,21

2

 Termin wykonania zamówienia,  oraz warunki płatności ustalono w SIWZ i ogłoszeniu są obligatoryjne i  wymagalne.

UG Szczurowa