2018-06-22
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA-Dot. postępowania pn: Budowa infrastruktury obsługi podróżnych

 

WYNIKI  POSTĘPOWANIA

ZP -271.5.2018                                                                                                Szczurowa – 22.06.2018

 Dot.  postępowania pn: Budowa infrastruktury obsługi podróżnych

 Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w  części: III – Strzelce Wielkie, V - Wrzępia i VI - Górka:
1. Została wybrana  oferta   złożona  przez Wykonawcę: 

Usługi Remontowo-Budowlane Janusz Ducinowski

Waryś 360

32-825 Borzęcin

 Oferty w poszczególnych częściach  zawierają najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.
2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy.
3. W postępowaniu  nie odrzucono  żadnej oferty.
4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:
Cz. II Niedzieliska

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena 

Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach   

1.

Usługi Remontowo-Budowlane Janusz Ducinowski

Waryś 360, 32-825 Borzęcin

204 194,49

 

60

60

 

28,57

ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 88,57

2.

Marcin Miśkowiec Firma Remontowo Budowlana

Ul. Lwowska 149, 232-820 Szczurowa

213 848,50

57,29

84

40

ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 97,29

Cz. III. Strzelce Wielkie

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena 

Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach   

1.

Usługi Remontowo-Budowlane Janusz Ducinowski

Waryś 360, 32-825 Borzęcin

122 254,90

60

60

40

ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW; 100

 

Cz. IV. Wola Przemykowska

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena 

Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach   

1.

Usługi Remontowo-Budowlane Janusz Ducinowski

Waryś 360, 32-825 Borzęcin

362 305,09

60

60

40

ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW : 100

 Cz. V. Wrzępia

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena 

Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach   

1.

Usługi Remontowo-Budowlane Janusz Ducinowski

Waryś 360, 32-825 Borzęcin

102 652,22

60

60

28,57

ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW : 88,58

2.

Marcin Miśkowiec Firma Remontowo Budowlana

Ul. Lwowska 149, 232-820 Szczurowa

128 532,09

47,91

84

40

ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW : 87,91

3.

Marek Sądel Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa MAR-BET

Krzeczów 653A, 32-700 Bochnia

139 924,03

 

44,01

84

 

40

ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW : 84,01

 

Cz. VI. Górka 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena 

Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach   

1.

Usługi Remontowo-Budowlane Janusz Ducinowski

Waryś 360, 32-825 Borzęcin

144 623,40

60

60

28,57

ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW 88,57

2.

Marcin Miśkowiec Firma Remontowo Budowlana

Ul. Lwowska 149, 232-820 Szczurowa

193 182,62

44,91

84

40

ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 84,91

3.

Marek Sądel Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa MAR-BET

Krzeczów 653A, 32-700 Bochnia

209 050,05

 

41,50

84

 

40

ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW : 81,50

 

Z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu  zostanie podpisana umowa w dniu 28.06.2018 r.

W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z P. Halina Święch.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.                                                                                       

Postepowanie unieważniano dla następujących części:

1)             Szczurowa – część I – w postępowaniu  nie wpłynęła żadna oferta – podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 1 prawa zamówień publicznych

2)             Niedzieliska – część II – podstawa prawna: cena najkorzystniejszej oferty  przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia  - art. 93 ust. 1 pkt. 4 prawa zamówień publicznych

3)            Wola Przemykowska  - część IV – podstawa prawna:  cena najkorzystniejszej oferty  przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia  - art. 93 ust. 1 pkt. 4 prawa zamówień publicznych

 

UG Szczurowa