2018-06-21
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 21 czerwca 2018r. godz. 9.15

Zadanie: .  Remont drogi dojazdowej  do pól Dołęga - Kopaniny

Komisja w składzie:

Teresa Sznajder   – Przewodniczący   Komisji
Halina  Święch     -  Sekretarz

Maria Kania         -   Członek 

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę:  320 000,00 zł 

Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert: 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji i  rękojmi

1.

KWARC” Bohdan Głuchowski
Mikułowice 119
28-100 Busko Zdrój

206 701,50

84 m-ce

2.

ZESPÓŁ USŁUGOWY  Krzysztof  Krupa  
32-822 Strzelce Wielkie 44

290 575,36

 

84 m-ce

3.

Przedsiębiorstwo   Usługowo Handlowe „EDER” Wąs Wiesław  ,
32-822 Strzelce Wielkie  55 A

275 090,24zł

84 m-ce

UG Szczurowa