2018-06-19
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA - Remont, przebudowa i rozbudowa boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią w układzie boiska wielofunkcyjnego z piłkochwytami w miejscowości Strzelce Wielkie

ZP -271.5.2018                                                                                                Szczurowa – 19.05.2018

Dot.  postępowania pn: Remont, przebudowa i rozbudowa boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią w układzie boiska wielofunkcyjnego z piłkochwytami w miejscowości Strzelce Wielkie

 Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:  

1. Została wybrana  oferta   złożona  przez Wykonawcę: 

PPHU TRANS-ART
Bobrowniki Wielkie
Ul. Bobrowska 33
33-131 Łęg Tarnowski

Oferta  zawierała najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.                                                     

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy. 

3. W postępowaniu  nie odrzucono  żadnej oferty.  

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena w PLN/ ilość punktów

Okres rękojmi i gwarancji w miesiącach  

1

EUROCOURT sp. z o.o.
UL. Wolności 8/7
26-600 Radom

658 050,00 zł

42,85 pkt

60 m-cy

28,57 pkt

Łączna ilość uzyskanych punktów: 71,42

 

2

PPHU TRANS-ART
Bobrowniki Wielkie
Ul. Bobrowska 33
33-131 Łęg Tarnowski

 469 958,61 zł

 60 pkt

60 m-cy

28,57 pkt

Łączna ilość uzyskanych punktów: 88,57

3

PPB OLEXBUD
Kąty 95
32-862 Porąbka Iwkowska

528 340,17

53,37

 60 m-cy

 28,57 pkt

Łączna ilość uzyskanych punktów: 81,94

Z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu  zostanie podpisana umowa w dniu 26.06.2018 r.

W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z P. Halina Święch.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.

                                                                                               Z poważaniem 

 

UG Szczurowa