2018-06-14
Zamówienia publiczne / Wyniki postepowania – Unieważnienie - Dostawa i wdrożenie technologii TIK w Szkołach Gminy Szczurowa

ZP -271.4.2018                                                                                                                    Szczurowa – 14.06.2018

Dot.  postępowanie pn: „Dostawa i wdrożenie technologii TIK w Szkołach Gminy Szczurowa” w ramach projektu Kompetencje przyszłości - rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa.

 Urząd Gminy w Szczurowej  informuje, iż w przedmiotowym postepowaniu:

1.  Odrzucono oferty następujących wykonawców:

a) 

MAXTO Sp z o.o
Ul. Willowa 87
32-085 Modlniczka

Oferowane produkty  nie spełniają wymagań określonych w SIWZ:

pozycja

Wymagania określone w SIWZ

Model zaproponowany w ofercie

Uzasadnienie

Przenośny komputer dla ucznia

z oprogramowaniem

Procesor osiągający w testach wynik co najmniej 3350 pkt

Intel Core i3-6006U

 

Według danych na stronach testów procesor nie osiąga wyniku 3350 pkt

Przenośny komputer dla nauczyciela

z oprogramowaniem

Procesor osiągający w testach wynik co najmniej 3350 pkt

Intel Core i3-6006U

 

Według danych na stronach testów procesor nie osiąga wyniku 3350 pkt

Przenośny komputer dla nauczyciela z oprogramowaniem

Karta graficzna osiągająca w testach wynik co najmniej 1400 pkt

Intel HD 520

Według danych na stronach testów karta graficzna nie osiąga wyniku 1400 pkt

Przenośny komputer dla nauczyciela z oprogramowaniem

Karta graficzna osiągająca w testach wynik co najmniej 1400 pkt

Intel HD 520

Według danych na stronach testów karta graficzna nie osiąga wyniku 1400 pkt

Drukarka atramentowa

Ekran kolorowy, dotykowy o przekątnej min. 10 cm

EPSON WF-C5210DW

Proponowany model posiada ekran o przekątnej 6 cm

Podstawa prawna: art. 89, ust. 1 pkt. 2 ustawy  prawo zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści  SIWZ

b)

PRZP Systemy Informacyjne
Ul. Kilińskiego 6
28-230 Połaniec

Oferta nie spełnia następujących  wymogów SIWZ:

1) W tabeli/formularzu wyceny należało wskazać markę, model i numer katalogowy dla każdego elementu składającego się na dany produkt. W ofercie widnieje tylko marka, model oraz numer katalogowy w wymaganych pozycjach bez informacji o oferowanym oprogramowaniu oraz osprzęcie.

Dotyczy pozycji:

- Przenośny komputer dla ucznia z oprogramowaniem
- Przenośny komputer dla nauczyciela z oprogramowaniem

- Serwer z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi

- Przenośny komputer do biura z oprogramowaniem

2) Brak wymaganego numeru katalogowego w pozycjach:

- Serwer z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi
- Przenośny komputer do biura z oprogramowaniem

3) Brak możliwości sprawdzenia   na stronie internetowej konfiguracji oferowanych komputerów przenośnych o podanym numerze katalogowym. 

4) Oferowane produkty  nie spełniają wymagań określonych w SIWZ:

pozycja

Wymagania określone w SIWZ

Model zaproponowany w ofercie

Uzasadnienie

Szafa do ładowania baterii laptopów – TYP II

Urządzenie musi umożliwiać jednoczesne ładowanie 26 laptopów o przekątnej matrycy 15,6”;

ABES WNL 208

Proponowany model ma pojemność 16 laptopów

 

Drukarka atramentowa

Ekran kolorowy, dotykowy o przekątnej min. 10 cm

EPSON WF-C5290DW

Proponowany model posiada ekran o przekątnej 6 cm

 

Podstawa prawna: art. 89, ust. 1 pkt. 2 ustawy  prawo zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści  SIWZ

 2.                W przedmiotowym postepowaniu wpłynęły  oferty wykonawców:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena 

 Okres gwarancji i rękojmi 

1

MAXTO Sp z o.o

Ul. Willowa 87

32-085 Modlniczka 

 

661 215,28

 

36

 

2

PRZP Systemy Informacyjne

Ul. Kilińskiego 6

28-230 Połaniec

 

612 536,10

 

36

 3.  W związku z tym, że nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, unieważniono postępowanie. Podstawa prawna art. 93 ust 1 pkt 1 -  ustawy prawo zamówień publicznych.

Otrzymują:

1.Wykonawcy biorący udział w postepowaniu.
2.Portal zmawiającego

3.a/a.

 

UG Szczurowa