0000-00-00
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 14 czerwca 2018 godz. 9.15

Zadanie: Remont, przebudowa i rozbudowa boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią w układzie boiska  wielofunkcyjnego z piłkochwytami w miejscowości Strzelce Wielkie.

Komisja w składzie:

Teresa Sznajder    – Przewodniczący   Komisji
Halina  Święch      -  Sekretarz
Michał Czesak    -   Członek

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę 380 000 zł

Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena W PLN

Okres rękojmi i gwarancji w miesiącach  

1

EUROCOURT sp. z o.o.
UL. Wolności 8/7
26-600 Radom

658 050,00

60

2

PPHU TRANS-ART
Bobrowniki Wielkie
Ul. Bobrowska 33
33-131 Łęg Tarnowski

469 958,61

60

3

PPB OLEXBUD
Kąty 95
32-862 Porąbka Iwkowska

528 340,17

60

Termin wykonania zamówienia,  oraz warunki płatności ustalono w SIWZ i ogłoszeniu są obligatoryjne i  wymagalne.

UG Szczurowa