2018-06-06
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 06 czerwca 2018 godz. 9.15

Zadanie: „Dostawa i wdrożenie technologii TIK w Szkołach Gminy Szczurowa” w ramach projektu Kompetencje przyszłości - rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa

Komisja w składzie:

Teresa Sznajder    – Przewodniczący   Komisji
Halina  Święch      -  Sekretarz
Krzysztof Solak     -   Członek

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę:  684 250 zł

Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena

 Okres gwarancji i rękojmi 

1

MAXTO Sp z o.o
Ul. Willowa 87
32-085 Modlniczka 

661 215,28

36

 

2

PRZP Systemy Informacyjne
Ul. Kilińskiego 6
28-230 Połaniec

612 536,10

36

Termin wykonania zamówienia,  oraz warunki płatności ustalono w SIWZ i ogłoszeniu są obligatoryjne i  wymagalne.

UG Szczurowa