2018-04-17
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

ZP -271.2.2018                                                                                                Szczurowa – 17.04.2018

Dot.  postępowania pn: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa – Niedzieliska ” - cz. II

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

1. Została wybrana  oferta   złożona  przez Wykonawcę: 

EKO-BUD Grudziński Paweł
28-200 Staszów

Ul. Wybickiego 14

Oferta  zawierała najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.                                                                      

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. W postępowaniu  nie odrzucono  żadnej oferty.

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena 

Doświadczenie/

Ilość usług  

Czas reakcji/ godz.

1.

GRI – Generalny Realizator Procesu Inwestycyjnego sp. z o.o.

Os. Złotej Jesieni6, 31-826 Kraków

67 622,94

3

2

Ilość uzyskanych punktów: 67,5

27,50

20

20

2.

J.K Inżynieria – roboty inżynieryjne – mgr inż. Julian Król

Ul. Mikułowicka 9,  28-100 Busko Zdrój

44 000,00

2

2

Ilość uzyskanych punktów: 75,60

42,27

13,33

20

3.

MC INWEST Marcin Galik

31-637 Kraków

Ul. Gen. L. Okulickiego 59/113

105 780,00

2

2

Ilość uzyskanych punktów: 50,91

17,58

13,33

20

4.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne NOVA Łukasz Zep

Ul. Konarskiego 37/30

26-100 Skarżysko-Kamienna

79 000,00

1

3

Ilość uzyskanych punktów: 43,53

23,54

6,66

13,33

5.

EKO-BUD Grudziński Paweł

28-200 Staszów, Ul. Wybickiego 14

31 000,00

3

2

Ilość uzyskanych punktów: 100

60

20

20

Z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu  zostanie podpisana umowa w dniu 30.04.2018 roku.

W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z P. Krystyna Gibała.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.

 


WYNIKI  POSTĘPOWANIA – Unieważnenie postępowania dla cz. I

ZP -271.2.2018                                                                                                Szczurowa – 17.04.2018

Dot.  postępowania pn: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa – Niedzieliska ” – Cz.I

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dla cz. I dot. branży elektrycznej nie wpłynęła żadna oferta , w związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 prawa zamówień publicznych postępowanie dla tej części zostało unieważnione.

UG Szczurowa