2018-04-16
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 16 kwietnia 2018 godz. 9.15

Zadanie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa - Niedzieliska

Komisja w składzie:

  • Teresa Sznajder    – Przewodniczący   Komisji
  • Halina  Święch      -  Sekretarz
  • Krystyna Gibała    -   Członek

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę:

- Cz. I: branża eklektyczna – 25 000 zł

-Cz. II: branża kanalizacyjna – 75 000 zł

Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert branża kanalizacyjna:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena 

Doświadczenie/
Ilość usług  

Czas
reakcji/godz.

1.

GRI – Generalny Realizator Procesu Inwestycyjnego sp. z o.o.
Os. Złotej Jesieni6, 31-826 Kraków

67 622,94

3

2

2.

J.K Inżynieria – roboty inżynieryjne – mgr inż. Julian Król
Ul. Mikułowicka 9
28-100 Busko zdrój

44 000,00

2

2

3.

MC INWEST Marcin Galik
31-637 Kraków
Ul. Gen. L. Okulickiego 59/113

105 780,00

2

2

4.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne NOVA Łukasz Zep
Ul. Konarskiego 37/30
26-100 Skarżysko-Kamienna

79 000,00

1

3

5.

EKO-BUD Grudziński Paweł
28-200 Staszów
Ul. Wybickiego 14

31 000,00

3

2

Termin wykonania zamówienia,  oraz warunki płatności ustalono w SIWZ i ogłoszeniu są obligatoryjne i  wymagalne.

Dla branży elektrycznej nie złożono żadnej oferty

Szczurowa: 16.04.2018

UG Szczurowa