2018-04-06
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA - Budowa Kanalizacji sanitarnej Szczurowa - Niedzieliska

ZP -271.1.2018                                                                                                  Szczurowa – 06.04.2018

Dot.  postępowanie pn: Budowa Kanalizacji sanitarnej Szczurowa - Niedzieliska

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

1. Została wybrana  oferta   złożona  przez Wykonawcę: 

EKOKANWD Czyszczoń i Półtorak sp.j.
Ul. Farna 6

28-136 Nowy Korczyn

Oferta  zawierała najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. W postępowaniu  odrzucono  ofertę wykonawcy:

PBI MACHNIK sp. z o.o.
Mochnaczka Wyżna 118

33-380 Krynica Zdrój

Uzasadnienie:

Wykonawca nie wycenił wszystkich pozycji w tabelach elementów scalonych dla elemnetu: Sieć kanalizacji sdamitarnej, ciśnieniowej w m. Niedzieliska – Szczurowa. Odcinek W1 i W2,  w tym:

-kolerktor  tłoczny z rur PEHD fi 110 mm,

-roboty ziemne – zasypanie

Wykonawca ewidentnie pominął te pozycje w załączonych do oferty tabelach, wycenił pozostałe elementy.

W rozdz.  IV. pkt 5.6)  SIWZ zamawiający wskazał, cyt.  „6) W przypadku pominięcia przez wykonawcę pozycji lub jej braku  w zestawianiu elementów scalonych  oferta będzie podlegać odrzuceniu.”

Podstawa prawna: art. 89, ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 6 : treść oferty nie odpowiedna treści SIWZ oraz zawiera błędy w  obliczeniu cenny

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr
oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Cena 

 Okres
gwarancji
i rękojmi 

1

FFPB „PION” S.C.

M. Dronka, E. Oberc

Siedliska 347, 36-042 Lubenia

5 992 560,00

60

Ilość uzyskanych punktów : 85,61

57,04 pkt.

28,57 pkt.

 

2

PIS INSBUD sp z o.o.

Ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów

6 832 508,81

84

 

Ilość uzyskanych punktów : 90,03

50,03 pkt.

40 pkt.

3.

Konsorcjum
H-UZISiG SANTEX

Il. Klonowa 5, 39-120 Sędziszów Małopolski

 

PB AWERS sp. z o.o.

36-046 Zgłobień 15

6 689 964,92

84

Ilość uzyskanych punktów : 91,09

51,09 pkt.

40 pkt.

4.

PRI-B HYDROCOMPLEX  Mariusz Kozera

Ul. Jabłoniowa 15, 238-100 Busko - Zdrój

6 611 242,89

84

Ilość uzyskanych punktów : 91,70

51,70 pkt.

40 pkt.

5.

EKOKANWD Czyszczoń i Półtorak sp.j.

Ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn

6 369 595,20

84

Ilość uzyskanych punktów : 93,66

53,66 pkt.

40 pkt.

6.

WOD-GAZ  ZRI-T Czesław Sztuk

Ul. 1 Maja 1G, 28-131 Solec Zdrój

7 186 505,17

84

Ilość uzyskanych punktów : 87,56

47,56 pkt.

40 pkt.

7.

Konsorcjum

Gminna Spółka Komunalna  sp. z o.o.

33-140 Lisia Góra, Ul. Rolnicza 39

 

PP-U-H MARTEX sp. z o.o.

33-100 Tarnów, Ul. Zgody 81

5 697 355,89

60

Ilość uzyskanych punktów : 88,57

60 pkt.

28,57 pkt.

8.

AG SYSTEM sp. z o.o.

30-106 Kraków, Ul. Senatorska 15

8 245 210,50

84

Ilość uzyskanych punktów : 81,45

41,45 pkt.

40 pkt.

9.

DROGOP 2  sp. z o.o.

Mniszów 12, 32-120 Nowe Brzesko

5 911 317,68

60

Ilość uzyskanych punktów : 86,39

57,82 pkt.

28,57 pkt.

10.

PBI MACHNIK sp. z o.o.

Mochnaczka Wyżna 118, 33-380 Krynica Zdrój

Oferta odrzucona

11.

PP-U-H WOLIMEX Eugeniusz Wolak

Ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa

6 829 895,60

84

Ilość uzyskanych punktów : 90,05

50,05 pkt.

40 pkt.

 

Z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu  zostanie podpisana umowa w dniu 12 lub 13.04.2018 roku.

W sprawie podpisania umowy oraz ustalenia ostatecznego terminu proszę kontaktować się z P. Krystyna Gibała.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.

 

UG Szczurowa