2018-02-27
Zamówienia publiczne / Plan postepowań o udzielanie zamówień publicznych

Plan postepowań o udzielanie  zamówień publicznych

– o którym mowa w art.13a ustawy – Prawo zamówień publicznych  

 

Plan postepowań o udzielanie  zamówień publicznych

– o którym mowa w art.13a ustawy – Prawo zamówień publicznych  

 

Na rok 2018

 

AKTYALIZACJA  NA DZIEŃ  06.04.2018

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb lub inna procedura

Orientacyjna wartość zamówienia netto podana w PLN

Przewidywany termin wszczęcia postepowania

 

1

 

Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa – Niedzieliska

 

Robota budowlana

 

PN

 

5 883 000,00

 

I kw. 2018

 

2

 

Zakup pomocy i narzędzi TIK (technologie informacyjno-komputerowe, laptopy)

 

dostawa

 

PN

 

640 000,00

 

I kw. 2018

 

3

 

Budowa infrastruktury obsługi podróżnych : parkingi, wiaty

 

Robota budowlana

 

PN

 

1 000 000

 

II kw. 2018

 

4

 

Budowa miasteczka ruchu drogowego

 

Robota budowlana

 

PN

 

460 000,00

 

II kw. 2018

 

5

 

Remont dróg transportu rolnego

 

Robota budowlana

 

PN

 

250 000,00

 

II kw. 2018

 

6

 

Dowóz uczniów do szkół

 

Usługa

 

PN

 

300 000,00

 

II kw. 2018

 

7

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczurowa”.

 

Usługa

 

PN

 

690 000,00

 

III kw. 2018

 

8

 

Budowa dróg w osiedlu m. Szczurowa

 

Robota budowlana

 

PN

 

120 000,00

 

III kw. 2018

 

9

 

Rozbudowa szkoły podstawowej wraz z adaptacją pomieszczeń  w m. Strzelce Wielkie

 

Robota budowlana

 

PN

 

520 000,00

 

II kw. 2018

 

10

 

Nadzór inwestorski nad poszczególnymi robotami budowlanymi  - udzielany w częściach

 

Usługa

 

PN

 

200 000,00

II, III, IV kw. 2018

 

11

 

Przebudowa boiska sportowego w Strzelcach Wielkich

 

Robota budowlana

 

PN

 

400 000,00

 

II kw. 2018

 

12

 

Rewitalizacja  DL w Kopaczach Wielkich

 

Robota budowlana

 

PN

 

860 000,00

 

II, III kw. 2018

 

13

 

Remont i rozbudowa remizy OSP Kwików

 

Robota budowlana

 

PN

 

1 250 000,00

 

II,III kw. 2018

 

14

 

Rewitalizacja  terenu wokół dworku w Strzelcach Wielkich

 

Robota budowlana

 

PN

 

930 000,00

 

II,III kw. 2018

 

15

 

Rewitalizacja rynku w Uściu Solnym

 

Robota budowlana

 

PN

 

180 000,00

 

II, III kw. 2018

 

16

 

Remont remizy OSP w Uściu Solnym

 

Robota budowlana

 

PN

 

300 000,00

 

II, III kw. 2018

 

17

 

Remont Domu Ludowego Włoszyn

 

Robota Budowlana

 

PN

 

210 000,00

 

II kw. 2018

 

Szczurowa: 06.04.2018

 

Plan postepowań o udzielanie  zamówień publicznych

– o którym mowa w art.13a ustawy – Prawo zamówień publicznych  

 

Na rok 2018

 

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb lub inna procedura

Orientacyjna wartość zamówienia netto podana w PLN

 

Przewidywany termin wszczęcia postepowania

 

1

 

Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa – Niedzieliska

 

Robota budowlana

 

PN

 

5 883 000,00

 

I kw. 2018

 

2

 

Zakup pomocy i narzędzi TIK (technologie informacyjno-komputerowe, laptopy)

 

dostawa

 

PN

 

640 000,00

 

I kw. 2018

 

3

 

Budowa infrastruktury obsługi podróżnych : parkingi, wiaty

 

Robota budowlana

 

PN

 

1 000 000

 

II kw. 2018

 

4

 

Budowa miasteczka ruchu drogowego

 

Robota budowlana

 

PN

 

460 000,00

 

II kw. 2018

 

5

 

Remont dróg transportu rolnego

 

Robota budowlana

 

PN

 

250 000,00

 

II kw. 2018

 

6

 

Dowóz uczniów do szkół

 

Usługa

 

PN

 

300 000,00

 

II kw. 2018

 

7

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczurowa”.

 

Usługa

 

PN

 

690 000,00

 

III kw. 2018

 

8

 

Budowa dróg w osiedlu m. Szczurowa

 

Robota budowlana

 

PN

 

120 000,00

 

III kw. 2018

 

9

 

Rozbudowa szkoły podstawowej wraz z adaptacją pomieszczeń  w m. Strzelce Wielkie

 

Robota budowlana

 

PN

 

520 000,00

 

II kw. 2018

 

Szczurowa: 23.02.2018

 

 

UG Szczurowa