2017-12-21
Zamówienia publiczne / Wyniki postepowania ZP -271.12.2017 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczurowa

                           Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

 

1. Została wybrana  oferta   złożona  przez Wykonawcę: 

CONTEKO sp. z .o.o.

Ul. Woleńska 15

33-130 Radłów

Oferta  zawierała najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.

                                                                      

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. W postępowaniu  nie odrzucono żadnej   oferty.

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Cena całkowita/

miesięczna

 ilość odbiorów wielkogabarytowych

Ilość akcji edukacyjnych

1

CONTEKO sp. z .o.o.

Ul. Woleńska 15

33-130 Radłów

658 800

 

54 900,00

 

4

 

2

Ilość uzyskanych punktów :

60

30

10

Łączna ilość punktów: 100

 

2

FCC Polska z o.o.

Ul. Lecha 10

41-800 Zabrze

774 000,00

 

64 500,00

 

4

 

2

Ilość uzyskanych punktów :

51,07

30

10

Łączna ilość punktów: 91,07

3.

FB Serwis Karpatia sp. z o.o.

Ul. Odległa 8

33-100 Tarnów 

860 497,92

 

71 708,16

 

4

 

2

Ilość uzyskanych punktów :

45,94

30

10

Łączna ilość punktów: 85,94

4

Konsorcjum:

PUH ECO TECH

Karol Wisniewski

Ul. T. Kościuszki 65 C

28-130 Stopnica

 

TRANS-BUD

Marcin Grzyb

Ul. Kołłątaja 12/19

25-715 Kielce

 

756 000,00

 

 

 

 

63 000,00

 

 

 

4

 

 

 

2

Ilość uzyskanych punktów :

52,29

30

10

Łączna ilość punktów: 92,29

                   

                     Z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu  zostanie podpisana umowa w dniu 28.12.2017 roku.

W sprawie podpisania umowy oraz ustalenia godziny proszę kontaktować się z P. Angeliką Woda.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.

                                                                                               

 

UG Szczurowa