2017-12-19
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 19 grudnia 2017r. godz. 9.15

Zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczurowa

Komisja w składzie:

Teresa Sznajder    – Przewodniczący   Komisji
Halina  Święch       -  Sekretarz
Angelika Woda         -   Członek 

Na realizację tej części zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę:    600 000 zł 

Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert: 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Cena całkowita/

miesięczna

 ilość odbiorów wielkogabarytowych

Ilość akcji edukacyjnych

1

CONTEKO sp. z .o.o.
Ul. Woleńska 15
33-130 Radłów

658 800

54 900,00

 

4

 

2

 

2

FCC Polska z o.o.
Ul. Lecha 10
41-800 Zabrze

774 000,00

64 500,00

 

4

 

2

3.

FB Serwis Karpatia sp. z o.o.
Ul. Odległa 8
33-100 Tarnów 

860 497,92

71 708,16

 

4

 

2

4

Konsorcjum:

PUH ECO TECH
Karol Wisniewski
Ul. T. Kościuszki 65 C
28-130 Stopnica

 

TRANS-BUD
Marcin Grzyb
Ul. Kołłątaja 12/19
25-715 Kielce

 

756 000,00

  

 

 

63 000,00

 

 

 

4

 

 

 

2

Termin wykonania zamówienia: 31.12.2018,  oraz warunki płatności: 30 dni, ustalono w SIWZ i ogłoszeniu są obligatoryjne i  wymagalne. 

UG Szczurowa