2017-12-04
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 04 grudnia 2017r. godz. 9.15

Zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczurowa

Komisja w składzie:

  • Teresa Sznajder    – Przewodniczący   Komisji
  • Halina  Święch       -  Sekretarz
  • Angelika Woda         -   Członek

Na realizację tej części zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę:    670 000 zł

Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena całkowita/ miesięczna

 ilość odbiorów wielkogabarytowych

Ilość akcji edukacyjnych

1

CONTEKO sp. z .o.o.
Ul. Woleńska 15
33-130 Radłów

756 000,00

42 000,00

6

3

 

2

FCC Polska z o.o.
Ul. Lecha 10
41-800 Zabrze

1 080 000,00

60 000,00

6

3

3.

FB Serwis Karpatia sp. z o.o.
Ul. Odległa 8
33-100 Tarnów 

1 229 28/2,82

68 293,49

6

3

Termin wykonania zamówienia: 30.06.2019,  oraz warunki płatności: 30 dni, ustalono w SIWZ i ogłoszeniu są obligatoryjne i  wymagalne. 

UG Szczurowa