2017-11-15
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 15 listopada 2017r. godz. 9.15

Zestawienie_znakow_poziom_mono_MRPO

Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 15 listopada  2017r. godz. 9.15

Zadanie: .  Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice

- Modernizacja energetyczna Zespołu Szkól w Szczurowej

Komisja w składzie:

  • Teresa Sznajder    – Przewodniczący   Komisji
  • Halina  Święch       -  Sekretarz
  • Michał Czesak        -   Członek

Na realizację tej części zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę:    3 000 000 zł

Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena

Okres rękojmi i gwarancji

w miesiącach

1

SAMSON SP. Z O.O.
33-132 Niedomice
Ul. Fabryczna 9

3 174 993,99

84

2

NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej, Markiewicz Stanisław
Ul. Mięsowicza 2
38-400 Krosno

3 034 766,04

84

 Termin wykonania zamówienia: 10.08.2018,  oraz warunki płatności: 30 dni, ustalono w SIWZ i ogłoszeniu są obligatoryjne i  wymagalne. 

 

UG Szczurowa