2017-11-14
Zamówienia publiczne / Wyniki postępowania - Remont budynku gospodarczego w Szczurowej

ZP -271.11.2017

Dot: postępowanie pn: Remont budynku gospodarczego w Szczurowej

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

1. Została wybrana  oferta   złożona  przez Wykonawcę: 

FHU BUDOMAT inż. Henryk Matras
32-830 Wojnicz

Ul. Tarnowska 2

Oferta  zawierała najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.                                                    

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. W postępowaniu  nie odrzucono żadnej   oferty.

4.Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena/pkt

Okres rękojmi
i gwarancji w miesiącach/pkt

Łącznie punkty

 

1.

FHU BUDOMAT inż. Henryk Matras
32-830 Wojnicz
Ul. Tarnowska 2

295 583,32

60 pkt.

84

40 pkt

 

100

2.

FHU EL-BUD Leszek Wójcik
32-825 Borzęcin 589F

318 989,34

55,6 pkt

84

40 pkt

 

95,6

3.

 

BII Sp. z o.o., Sp. Komandytowa
Nowa Wieś 37A
33-336 Łabowa

448 193,69

39,36 pkt

84

40 pkt

 

79,6

4.

FHU KRUCZEK Wojciech Kruczek
33-300 Nowy Sącz,
Ul. Kołłątaja 18/13

417 965,70

42,4 pkt

84

40 pkt

 

82,4

5,

MAJER Usługi Budowlane

Paweł Majerski
Ul. Kazimierza Brodzińskiego 53
32-0700 Bochnia

369 210,13

48 pkt

84

40 pkt

 

88

6.

FB ERGBUD Krzysztof Żak
32-800 Brzesko
Ul. Janusza Kusocińskiego 5

460 120,95

38,5 pkt

84

40 pkt

 

78,5

Z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu  zostanie podpisana umowa w dniu 20.11.2017 roku.

W sprawie podpisania umowy oraz ustalenia godziny proszę kontaktować się z  Haliną Święch.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.

UG Szczurowa