2017-11-10
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 10.11 2017r. godz. 9.15

Zadanie: .  Remont budynku gospodarczego w Szczurowej

Komisja w składzie:

Teresa Sznajder    – Przewodniczący   Komisji
Halina  Święch     -  Sekretarz
Michał Czesak       -   Członek 

Na realizację tej części zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę:    400 000 zł 

Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert:

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Cena

Okres rękojmi i gwarancji
w miesiącach

 

1.

FHU BUDOMAT inż. Henryk Matras
32-830 Wojnicz
Ul. Tarnowska 2

295 583,32

84

2.

FHU EL-BUD Leszek Wójcik
32-825 Borzęcin 589F

318 989,34

84

3.

 

BII Sp. z o.o., Sp. Komandytowa
Nowa Wieś 37A
33-336 Łabowa

448 193,69

84

4.

FHU KRUCZEK Wojciech Kruczek
33-300 Nowy Sącz,
Ul. Kołłątaja 18/13

417 965,70

84

5,

MAJER Usługi Budowlane Paweł Majerski
Ul. Kazimierza Brodzińskiego 53
32-0700 Bochnia

369 210,13

84

6.

FB ERGBUD Krzysztof Żak
32-800 Brzesko
Ul. Janusza Kusocińskiego 5

460 120,95

84

Termin wykonania zamówienia: 60.06.2018,  oraz warunki płatności: 30 dni, ustalono w SIWZ i ogłoszeniu są obligatoryjne i  wymagalne. 

 

UG Szczurowa