2017-10-30
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 30 października 2017r. godz. 9.15

Zadanie:  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Szczurowa 2017/2018

Części zamówienia:

  • 1) Zimowe  utrzymanie  dróg  północno -zachodniej części gminy
  • 2) Zimowe  utrzymanie  dróg  południowo - wschodniej części gminy
  • 3) Zimowe zwalczanie śliskości

Komisja w składzie:

  • Teresa Sznajder   –   Przewodnicząca  Komisji
  • Halina  Święch -  Sekretarz
  • Maria Kania   -    Członek

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę:

  • I część  –   100 000,00 zł
  • II część  –  100 000,00 zł
  • III część  – 100 000,00 zł

Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert: cześć I  Zimowe  utrzymanie  dróg  północno - zachodniej części gminy:

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Cena jed. akcji

Czas reakcji

1

„SEBI- KOM” Sabina Krupa

32-822 Strzelce Wielkie 44

6 743,52

0,5 h

Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert: cześć II  Zimowe  utrzymanie  dróg  południowo-wschodniej części gminy:

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Cena jed. akcji

Czas reakcji

1

Klaudia Stąsiek

Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe

Ul. Lwowska 102

32-820 Szczurowa

4  435,00

0,5 h

Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert: cześć III  Zimowe zwalczanie śliskości:

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Cena jed. akcji

Czas reakcji

1

„SEBI -KOM” Sabina  Krupa

32-822 Strzelce Wielkie 44

5 177,52

0,5 h

 

UG Szczurowa