2017-08-28
Zamówienia publiczne / INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - Budowa wiaty w Strzelcach Wielkich

Urząd Gminy w Szczurowej Uprzejmie informuje, iż w postepowaniu o udzielenie zamówienia pn. Budowa wiaty w Strzelcach Wielkich, realizowanego w ramach RPO 2014-2020, została  wybrana oferta  Wykonawcy:

Paweł Jakub Ducinowski
TARTAK TIMBER LTD
32-825 Borzęcin 586 B 

Cena wybranej oferty: 151 398,94

Z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu zostanie spisana umowa  w dniu 01.09.2017r.

UG Szczurowa