2017-08-22
Zamówienia publiczne / Unieważnienie postępowania - Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół Szczurowej

Unieważnienie postępowania

ZP -271.8.2017                                                                                      Szczurowa – 22.08.2017

Dot.  postępowanie pn: Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół Szczurowej

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, iż postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Modernizacja energetyczna Zespołu szkół w Szczurowej zostało unieważnione. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 2 700 000 zł, natomiast najniższa zaoferowana cena  to kwota:   2 993 654,99 zł. 

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 PZP: oferta z najniższą ceną  przewyższa kwotę, którą zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UG Szczurowa