2017-08-21
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 21 sierpnia 2017r. godz. 9.15

Zadanie: .  Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowicev - Modernizacja energetyczna Zespołu Szkól w Szczurowej

Komisja w składzie:

Teresa Sznajder    – Przewodniczący   Komisji
Halina  Święch     -  Sekretarz
Beata Marzec       -   Członek

Na realizację tej części zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę:    2 700 000 zł

Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena

Okres rękojmi i gwarancji
w miesiącach

 

1.

SAMSON SP. Z O.O.
33-132 Niedomice
Ul. Fabryczna 9

3 054 718,52

84

2.

Konsorcjum:

PW INWEST L. Kaczmarek sp. J
Ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec

 

TERMOBUD A.J. Kowal sp.j.
Ul. Korczaka 19
39-300 Mielec

3 244 999,53

60

3.

 

ZRB BUDOLEX
Stanisław Oleksy
34-603 Ujanowice 109

3 490 577,28

84

4.

Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa
Ul. Ujejskiego 22
33-100 Tarnów

2 993 654,99

84

5,

ZRB Lucyna Wygoda
Krzeczów 410
32-700 Bochnia

3 415 291,20

60

6.

KOMTECH Piotra Martuszewski
Ul. Barbackiego 15
33-300 Nowy Sącz

3 460 546,65

84

Termin wykonania zamówienia: 15.08.2018,  oraz warunki płatności: 30 dni, ustalono w SIWZ i ogłoszeniu są obligatoryjne i  wymagalne. 

UG Szczurowa