2017-08-03
Zamówienia publiczne / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa wiaty w Strzelcach Wielkich

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuję, iż zostało ogłoszone postepowanie o udzielenie zamówienia  poprzez skierowanie   ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zadanie: Budowa wiaty w Strzelcach Wielkich "

W ramach projektu : „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I" 

Szczegóły postepowania w załączonej dokumentacji

UG Szczurowa