2017-08-01
Zamówienia publiczne / Raport z sesji otwarcia ofert w dniu 01 sierpnia 2017r. godz. 9.15

Zadanie: .  Dowóz uczniów do szkół

Teresa Sznajder   –   Przewodnicząca  Komisji
Halina  Święch -  Sekretarz
Alina Oleksy    -    Członek

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę:

Cz. I- 250 000,00
Cz. II – 36 000,00

Zestawienie ofert otwartych  na sesji otwarcia ofert:

Część I

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Cena 1/km

Średni wiek autobusów

 

1.

Usługi Turystyczno-Przewozowe Tadeusz Bodzioch

32-825 Borzęcin 708 B

 

14,30

 

15

 

2.

Transport Osobowo-Towarowy

JANPOL Jan Pięta

Wola Radłowska 347

33-133 Wał Ruda

 

14,27

 

12,67

 

3.

„PKS  MAŁOPOLANIN D. Tarnawski i Wspólnicy Sp. J.

Gawłówek 100

32-708 Drwinia

 

8,64

 

18

Część II

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Cena dziennego przejazdu

Średni wiek autobusów

 

1.

Zygmunt Solak

Usługi Budowlano-Transportowe SOLAK

Ul. Krakowska 61

32-820 Szczurowa

270,00

4

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności są obligatoryjne,  ustalone
w SIWZ i ogłoszeniu.

Zamawiający informuje Wykonawców biorących udział w postepowaniu

o konieczności złożenia oświadczenia  o przynależności do grypy kapitałowej z innymi uczestnikami postepowania

UG Szczurowa